Edukacinės ir kūrybos erdvės 2017 (04.10–12)

Edukacinės ir kūrybos erdvės 2017 balandis

Balandžio 10–12 dienomis Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks „Edukacinės ir kūrybos erdvės“, parengtos pagal akredituotą 18 val. programą ,,Pedagogo darbo kokybės tobulinimas ugdymo procese” (Nr. 211000000, galiojanti iki 2017 m. spalio 20 d.), kuriose vyks seminarai pedagogams ir neformaliojo švietimo teikėjams, besidomintiems meno ir ugdymo turinio modernizavimo naujovėmis, ieškantiems su mokiniais naujų bendravimo ir bendradarbiavimo būdų ugdymo procese, siekiantiems įgyti patirties taikant aktyviuosius, interaktyviuosius ir motyvuojančius metodus bei įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus.

Balandžio 10 d. vyks „Meno erdvė“,Balandžio 11 d. „Socialinių įgūdžių erdvėje“Balandžio 12 d. „Ugdymo modernizavimo erdvėje“
kurioje pedagogai galės apsilankyti trijuose užsiėmimuose ir išsamiau susipažinti su Reggio Emilia vaikų kūrybiškumą įkvepiančiomis idėjomis bei įvairiomis dailės technikomis. vyks užsiėmimai pedagogams, siekiantiems įgyti daugiau žinių ir patirties apie bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių lavinimą ugdymo procese, išsamiau analizuojant būdus kaip lavinti vaikuose charizmą bei išmokyti juos nebijoti viešai kalbėti. pedagogai turės galimybę daugiau sužinoti apie vaikų individualios pažangos vertinimo ir įsivertinimo galimybes, taip pat susipažinti ir praktiškai išbandyti įvairius aktyviuosius ir interaktyviuosius metodus, kurie motyvuoja mokinius mokytis.

Pedagogams išklausiusiems visų 3 dienų seminarus bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Pedagogams dalyvavusiems seminaruose, paskaitose-praktikumuose bus išduodamos pažymos.

Edukacinės ir kūrybos erdvės vyks:

  • Balandžio 10–12 d. 10.00–15.10 val. (6 akad. val.)
  • Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, 208 aud. (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Kainos:

  • 1 praktikumas (2 akad. val.) – 10 Eur
  • 1 diena (3 praktikumai – 6 akad. val.) – 20 Eur
  • 3 dienos (9 praktikumai – 18 akad. val.) – 50 Eur

Programa:

Meno erdvė (registracija)

10.00–11.30 val. 11.50–13.20 val. 13.40–15.10 val.
Lėlė vaikų gyvenime Netikėti kūrybiniai sprendimai Reggio Emilia vaikų kūrybiškumą įkvepiančios idėjos
Lėlė - pirmasis seniausias žinomas žaislas, atrastas dar 2000 m. pr. m. e. Egipto kapavietėse. Be jų neužaugo nei vienas vaikas. Užsiėmimo metu lektorė parodys, kaip galima kūrybiškai pasigaminti lėlės iš popieriaus, medžio šakelės ar lapo, medžiagos skiautės ar siūlų kamuoliuko. Netikėti kūrybiniai sprendimai vaikus visada žavi. Jie smagūs ir naudingi: sužadina vaizduotę, skatina fantazuoti bei atskleidžia kūrybiškumą. Praktinio užsiėmimo metu naudosime kuo paprastesnes priemones, susipažinsime su netikėtomis dailės technikų išraiškomis, kurias pritaikysime savo pedagoginėje veikloje.
Seminaras skirtas pedagogams, kurie domisi vaikų kūrybiškumo ugdymo naujovėmis bei ieško naujų išraiškos būdų. Seminaro metu dalyviai sužinos, kas skatina vaikų kūrybinės saviraiškos įvairovę, kaip šviesa išlaisvina vaikų kūrybą, taip pat pristatys R.Emilia idėjas, kurios atlieka labai svarbų vaidmenį atskleidžiant vaikų įvairius gebėjimus bei ugdant juose esančius talentus.
Veda
Virginija Stakionienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja metodininkė
Veda
A
gnė Trusevičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo mokytoja
Veda:
Elena Markevičienė - lopšelio darželio direktorė
Renata Rudienė - auklėtoja metodininkė
Violeta Juozapavičienė - auklėtoja metodininkė, Jolanta Juozapičienė- auklėtoja metodininkė
Jolanta Lukoševičienė – auklėtoja metodininkė.

Socialinių įgūdžių erdvė (registracija)

10.00–11.30 val. 11.50–13.20 val. 13.40–15.10 val.
Stiprūs socialiniai įgūdžiai – sėkmingos asmenybės atributas Mokinio pažinimo galimybės bei bendravimo bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas Viešasis kalbėjimas ir charizma
Pirmoje užsiėmimo dalyje bus kalbama apie socialinius įgūdžius, jų svarbą žmogui. Aptarsime darželio auklėtojui ir mokytojui keliamus tikslus ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Antroje dalyje bus pasiūlytos praktinės veiklos ir užsiėmimai, kurie padeda auklėtojoms ir mokytojoms stiprinti vaikų socialinius įgūdžius.
Vaiko gyvenimas tarsi baltas popieriaus lapas, kuriame kiekvienas žmogus palieka savo pėdsaką. Todėl kiekvienas suaugęs žmogus yra atsakingas už vaiko gyvenimo įgūdžių formavimąsi, jo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymą. Geras mokinio pažinimas – svarbi mokymo turinio ir metodų tobulinimo sąlyga. Reikia visapusiškai pažinti vaiką bei sudaryti tokią aplinką, kuri padėtų atsiskleisti jo individualumui, žadintų kūrybiškumą ir atvirumą, teiktų plačių galimybių kiekvienam mokiniui tobulėti. Užsiėmimo metu jūs išmoksite ir išbandysite: kaip lavinti vaikuose charizmą, kaip dirbti su baimėmis ir jas sumažinti iki logiško lygio, pasitikėti savimi ir stiprinti pasitikėjimą savimi kiekvieną dieną. Taip pat sužinosite, kaip valdyti kūno kalbą ir kuo ji svarbi mokant kitus, kaip valdyti ir įtraukti auditoriją bei ką daryti su tais, kurie nesiklauso, kaip ruoštis pristatymams, kokius įrankius naudoti – kas veikia, kas nebeveikia.
Veda
Šarūnė Stonienė, Vilniaus S. Konarskio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja
Veda
Alina Burinskaja, Vilniaus raj. Pagirių gimnazijos biologijos mokytoja
Veda
Algirdas Viltrakis, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, neformaliojo švietimo mokytojas, jaunimo organizacijos AIESEC mentorius alumnis.

Ugdymo organizavimo erdvė (registracija)

10.00–11.30 val. 11.50–13.20 val. 13.40–15.10 val.
Interaktyvieji mokymo ir testavimo metodai šiuolaikinėje mokykloje Neišvengiami pokyčiai! Tikslingas informacinio mąstymo integravimas pamokose. Vaikų individualios pažangos vertinimas ir įsivertinimas
Kaip mokymą ir mokymąsi paversti įdomiu, patraukliu? Kaip lengviau pavyksta įsiminti ir išmokti medžiagą? Kokią galią turi emocija? Užsiėmimo metu pedagogai bus supažindinti su Kahoot, Plickers, LearningApps programėlėmis bei jų veikimo principais, jas išbandys praktiškai, generuos QR kodus.
Užsiėmimo metu mokytojai sužinos apie informacinio mąstymo ir informatikos turinio integravimo pamokose galimybes, susipažins su animacijos, video kūrimo, programavimo ir kodavimo įrankiais, sužinos, kaip tikslingai juos taikyti ugdymo procese, kokios skaitmeninės programos „užnorina" Alfa kartos vaikus siekti aukštesnių rezultatų.
Užsiėmimo dalyviai galės išbandyti kodavimo ir programavimo galimybes.
Užsiėmimas padės mokytojams ugdyti sąmoningą, atsakingą mokinių požiūrį į savo mokymąsi, individualią pažangą įsivertinant, apmąstant sėkmes ir tobulintinus dalykus, numatant tobulėjimo kelius.Užsiėmimo tikslas- skatinti mokytojus nuolat stebėti mokinių pažangą ir ieškoti sprendimų, kaip objektyviai įvertinti mokinio daromą pažangą ir padėti mokiniui sėkmingai mokytis siekiant aukštesnių mokymo(si) pasiekimų ir laiku nustatant mokymosi sunkumus. Užsiėmimo metu dalyviai sužinos apie vertinimo ir įsivertinimo taikomus būdus, kurie veiksmingai padeda siekti mokinių pažangos ir motyvuoja atsakingam mokymuisi.
Veda
Rūta Filončikienė
, VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja metodininkė
Veda
Rita Adomonienė, Vilniaus Gabijos gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė
Veda
Jurga Ginevicienė
, Vilniaus Baltupių progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė.

Daugiau informacijos:

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13

X

Prenumerata

Prenumerata