Edukacinės ir kūrybos erdvės (2017 m. spalio 30–31 d.)

Spalio 30–31 d. LVJC vyks pedagogams skirtos „Edukacinės ir kūrybos erdvės“. Tai 6 praktinių seminarų ciklas, skirtas tiems, kas siekia įgyti patirties inovatyvių, aktyvių, motyvuojančių ugdymo metodų taikyme.

Spalio 30 d. rengiamoje „Meno erdvėje“ pedagogai galės apsilankyti 3 praktiniuose seminaruose ir  išsamiau susipažinti su mokinių kūrybiškumo ugdymu, su skirtingomis dailės technikomis, su pasaulio kultūrų meno  tradicijomis bei įvairiomis pritaikymo galimybėmis ugdymo procese.

Spalio 31 d. „Ugdymo modernizavimo erdvėje“ rengiamų praktinių seminarų metu pedagogai  daugiau sužinos, kaip per patyrimus vaikus mokyti skaityti ir rašyti, kaip taikyti inovatyvius metodus, skatinančius vaikų kritinį mąstymą ir padedančius optimaliai tenkinti  mokinių poreikius.

Skirta:

  • Ikimokyklinio ugdymo pedagogams
  • 1–8 klasių mokytojams

Vyks:

  • Spalio 30–31 d. 10.00–15.10 val.
  • Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, 208 aud. (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Dalyvio mokestis:

  • 1 praktikumas (2 akad. val.) 10 Eur.
  • 1 d. seminarai (6 akad. val.) 20 Eur.
  • 2 d. seminarai (12 akad. val.) 40 Eur.
  • Dalyvavusiems pedagogams  bus išduodamos pažymos.

Meno erdvė,
spalio 30 d. 
(registracija)

10.00–11.30

11.50–13.20

13.40–15.10

Vaikų individualios kūrybos ugdymas siekiant bendro rezultato

Seminaro lektorė dalinsis patirtimi ir praktiniais patarimais kaip išlaikyti smagų kūrybinį procesą, kuriant bendrą kūrinį. Pavyzdžiai, pasakojimai ir praktinės užduotys padės gimti naujoms idėjoms, kad vaikams kurti būtų smagu, įdomu ir naudinga, o ugdytojai galėtų džiaugtis bendrais rezultatais, pasiekimais ir kartu praleistu laiku.
Alė Janonytė Mulienė,  dailės edukalologijos magistrė, studijos "Menų vaikai" (www.menuvaikai.lt) vadovė

Kūrybiniai darbeliai: karoliukai tarp miklių pirštukų

Praktinis seminaras skirtas visiems kas ieško naujų idėjų, kas nori treniruoti  pirštukų smulkiąją motoriką ir tokiu būdu  pabandyti sukurti unikalų darbelį. Taip pat  sužinosite, koks ryšys tarp smulkiosios motorikos treniravimo ir protinio vystymosi, pamatysime naujų kūrybinių darbelių pavyzdžių, pabandysite patys kurti ir įgyvendinti čia pat gimusias idėjas.
Nijolė Jucienė, technologijų mokytoja ekspertė

Pasaulio kultūrų menas vaikų kūryboje

Kiekviena tauta turi savo unikalią kultūrą, kuri pasižymi ne vien išskirtinėmis tradicijomis, papročiais, bet ir menu: daile, muzika, šokiu, todėl labai svarbu vaikus supažindinti su skirtingų tautų kultūra ir jos ypatybėmis. Taip ugdoma vaikų tolerancija bei skatinami vaikai domėtis kitų tautybių istorija, menais, tradicijomis.
Šio praktinio seminaro metu susipažinsite su keliomis etninėmis grupėmis ir jų menu, sužinosite, kaip kūrybiškai supažindinti vaikus su skirtingomis kultūromis, kokias dailės technikas rinktis pristatant vienai ar kitai tautai būdingą vizualinį meną.
Agnė Trusevičienė, dailininkė, LVJC „Nykštukų mokyklėlės“ koordinatorė, neformaliojo vaikų švietimo mokytoja

Ugdymo modernizavimo erdvė,
spalio  31 d. 
(registracija)

 

 

10.00–11.30

11.50–13.20

13.40–15.10

Multimodalinis mokymasis skaityti ir rašyti

Šio praktinio seminaro metu sužinosite, kaip kūrybiškai sukurti tokį multimodalinio mokymosi procesą, kuris paskatintų vaikus nuolat veikti ir tyrinėti pačius, taip atrandant mokymosi skaityti ir rašyti džiaugsmą. Taip pat išmoksite lengvai ir paprastai pasigaminti šiuolaikiškas ir atliepiančias vaiko poreikius ugdymo priemones, skirtas mokymuisi skaityti ir rašyti, kurias puikiai galėsite pritaikyti ugdomojoje veikloje su savo ugdytiniais.
Dovilė Žukauskaitė, edukologė, LVJC „Nykštukų savaitėlės“ neformaliojo švietimo mokytoja.

Inovatyvūs ugdymo metodai ugdymo procese, kaip prielaida skatinanti mokinių kritinį mąstymą

Šiuolaikinėje mokykloje vaikai drąsūs, aktyvūs, ypač aktyviai reiškia savo individualumą, todėl mokytojai neretai susiduria su problema, kad turėdamas energiją, kūrybinių jėgų, gabumų, šiuolaikinis jaunimas ignoruoja, atmeta tradicinį mokymą. Todėl būtina ieškoti būdų kaip skatinti mokinių aktyvumą ir kūrybiškumą. Seminaro metu pedagogai turės galimybę daugiau sužinoti apie inovatyvių metodų taikymą pamokoje, kurie padeda mokiniams ugdyti savo kurybiškumą bei kritinį mąstymą.
Alina Burinskaja, biologijos mokytoja.

Įtraukusis ugdymas optimaliai tenkinant mokinių poreikius

Kas iš tiesų yra įtraukusis ugdymas? Visų pirma, tai – ugdymas be atskirties ir diskriminacijos. Ugdymas reikalaujantis didelės mokytojų stiprybės, laiko, energijos, lankstumo, šiuolaikiško požiūrio. Ugdymas paliečiantis ir stipriai paveikiantis mūsų emocijas, keičiantis vertybių sistemą, mūsų pažiūras, elgesį, pasaulėžiūrą. Kaip galime sukurti gerą mokyklą kiekvienam vaikui, kaip pasiekti kad dabartinė mokykla taptų sėkmės garantu? Susitikimo metu aptarsime ugdymo plano galimybes optimaliai tenkinant mokinių poreikius, formas ir metodus organizuojant įtraukųjį ugdymą.
Aušra Mažonienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos (ilgosios) direktorė, II vadybinė kategorija, mokyklų veiklos išorės vertintoja.

     

Daugiau informacijos:

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13

X

Prenumerata

Prenumerata