Edukacinės ir kūrybos erdvės 2018.10.29-30

Spalio 29–30 d. 10.00-15.00 val. LVJC vyks Edukacinės ir kūrybinės erdvės“.

Tai seminarų ciklas, skirtas pradinio ir bendrojo ugdymo pedagogams, kurie domisi kūrybiškumo ir ugdymo turinio modernizavimo naujovėmis. Taip pat tiems, kurie siekia įgyti patirties inovatyvių, aktyviųjų ir motyvuojančių ugdymo metodų taikyme.

 • Spalio 29 d. (pirmadienį) „Kūrybiškumo ugdymo erdvėje“ pedagogai galės apsilankyti 2 praktiniuose seminaruose ir susipažinti su kūrybiškumą skatinančiais „laisvais žaidimais“ bei kūrybinio mąstymo metodais, padedančiais ugdytis socialines emocines kompetencijas.
 • Spalio 30 d. (antradienį) „Ugdymo modernizavimo erdvėje“ praktinių seminarų metu pedagogai sužinos, kaip į ugdymo turinio kūrimą įtraukti pačius vaikus, kaip diferencijuoti ir individualizuoti užduotis pagal mokinių mokymosi stilius ir skirtingus gebėjimus.

Pedagogams dalyvavusiems seminaruose bus išduodamos pažymos.

Kainos:

 • 1 seminaras (3 akad. val.) – 15 Eur
 • 2 seminarai (6 akad. val.) – 20 Eur
 • 4 seminarai (2 dienos, 12 akad. val.) – 40 Eur

Daugiau apie „Edukacinių ir kūrybos erdvių“ seminarus:

Kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymo erdvė 
spalio 29 d., pirmadienis

10.00–12.15 – Nenuobodus mokymasis: kūrybinio mąstymo metodai ir refleksijos būdai

Seminaro metu lektorė pristatys šias temas:

 • Galimybė rinktis – mokytis motyvuojantis veiksnys. (Pasirenkami namų darbai)
 • Kaip kūrybinio mąstymo metodai padeda ugdytis socialines emocines kompetencijas?
 • Vertinimas, įsivertinimas, refleksija.
  • Veda Laima Dekienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

12.15–12.45 – Kavos pertrauka

12.45–15.00 – Laisvas žaidimas – pradinių klasių mokinių kūrybiškumui (ir ne tik) ugdyti

Laisvai žaisdami vaikai tyrinėja pasaulį ir save jame, ugdo bendravimo įgūdžius, mokosi pažinti savo ir kito žmogaus emocijas, imituoja suaugusius, laikosi taisyklių, planuoja, rizikuoja ir visą laiką kuria.

Seminaro temos:

 • Kuo laisvas žaidimas skiriasi nuo tiesiog žaidimo?
 • Kodėl šiandieniai vaikai vis rečiau įsitraukia į nestruktūruotas veiklas?
 • Ką daryti, jeigu vaikai visai nežaidžia?
 • Kaip vaikų žaidimuose (ne)dalyvauti suaugusiems?
  • Veda Kamilė Borkovskienė, vaikų ir paauglių psichologė.

Ugdymo modernizavimo erdvė
spalio 30 d., antradienis

10.00–12.15 – Pamokas kuriame kartu su vaikais

 • Dauguma mūsų interaktyvias pamokas dažniausiai siejame su informacinėmis technologijomis. O kaip gi tokias pamokas sukurti, jei klasėje nėra kompiuterio, projektoriaus arba mokytojas nėra aistringas technologijų mėgėjas? Seminare „Pamokas kuriame kartu su vaikais“ bandysime modeliuoti ugdomąsias veiklas į ugdymo turinio kūrimą įtraukiant pačius vaikus. Aptarsime, kaip susikurti pratybų sąsiuvinius, o gal net ir visą žaidimų kambarį. Praktiškai išbandysime, kaip žaidžiant stalo žaidimus išmokti daugybos lentelę ar žodžio dalis, susikurti mokymo priemonę.
  • Veda Alma Balnienė, Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo pedagogė ekspertė.

12.15–12.45 – Kavos pertrauka

12.45–15.00 – Noriu išmokti. Mokytojo vaidmuo vaiko kelyje

 • Norint, kad vaikai vienu metu išeitų tą patį mokymo(si) turinį, pasiektų tokį pat ar panašų lygį, įgytų tas pačias žinias, išsiugdytų atitinkamus gebėjimus ir įgūdžius, mokytojui reikėtų diferencijuoti ir individualizuoti mokymo turinį, metodus bei veiklas. Seminare aptarsime, kaip individualizuoti užduotis pagal mokinių mokymosi stilius; kaip mokytojui tapti pagalbininku, vaikui mokantis; ką reikėtų diferencijuoti galvojant apie skirtingų gebėjimų vaikus.
  • Veda Renata Zakarienė, Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo pedagogė metodininkė.
X
Prenumerata