Edukacinės ir kūrybos erdvės (2019-10-28–30)

Spalio 28–30 d. 10.00–15.00 val.  Lietuvos vaikų ir jaunimo centre  (Konstitucijos pr. 25, Vilnius) organizuojamos jau tradicija tapusios „Edukacinės ir kūrybinės erdvės“.

Tai teminių seminarų ciklas, skirtas:

  • pedagogams ir neformaliojo švietimo teikėjams, kurie domisi kūrybiškumo, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo naujovėmis bei ieško naujų vertinimo ir įsivertinimo galimybių ir būdų ugdymo procese. Taip pat tiems, kurie siekia įgyti patirties inovatyvių, motyvuojančių metodų taikyme bei gerinti mokinių mokymosi pasiekimus.

Dalyviams, išklausiusiems visų trijų dienų seminarus, bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Ne visas dienas dalyvavusiems seminaruose bus išduodamos pažymos.

Spalio 28 d. 
Socialinių emocinių įgūdžių erdvėje
Spalio 29 d. 
Kūrybiškumo ugdymo erdvėje
Spalio 30 d. 
Vertinimo ir įsivertinimo galimybių erdvėje
 
vyks užsiėmimai skirti pedagogams, siekiantiems įgyti daugiau žinių ir patirties apie socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimą ugdymo procese, išsamiau išanalizuoti būdus kaip padėti mokiniams pažinti save ir kitus, kaip valdyti emocijas, kaip bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje.
 
pedagogai galės apsilankyti dvejuose praktiniuose seminaruose, išgirsti naujų kūrybiškumo idėjų, išsamiau susipažinti įvairiais metodais, skatinančiais mokinių kūrybiškumą bei kūrybinį mąstymą.
 
rengiamų užsiėmimų metu pedagogai turės galimybę daugiau sužinoti apie vaikų vertinimo ir įsivertinimo galimybes, taip pat susipažinti ir praktiškai išbandyti įvairius vertinimo ir įsivertinimo metodus.
 

Dalyvio mokestis:

  • 1 seminaras (3 akad. val.) – 15 Eur
  • 2 seminarai (6 akad. val.) – 20 Eur
  • 2 dienų seminarai (12 akad. val.) – 40 Eur
  • 3 dienų seminarai (18 akad. val.) – 50 Eur

Programa ir registracija:

10.28
Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo erdvė
 
10.29
Kūrybiškumo ugdymo erdvė
 
10.30
Vertinimo ir įsivertinimo galimybių erdvė
 
10.00–12.15 val. 10.00–12.15 val. 10.00–12.15 val.
Mokinio pažinimo galimybės bei bendravimo bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas
 
Lektorė Alina Burinskaja,
Vilniaus raj. Pagirių gimnazijos biologijos mokytoja
Vaiko gyvenimas tarsi baltas popieriaus lapas, kuriame kiekvienas žmogus palieka savo pėdsaką. todėl kiekvienas suaugęs žmogus yra atsakingas už vaiko gyvenimo įgūdžių formavimąsi, jo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymą. Geras mokinio pažinimas – svarbi mokymo turinio ir metodų tobulinimo sąlyga. Reikia visapusiškai pažinti vaiką bei sudaryti tokią aplinką, kuri padėtų atsiskleisti jo individualumui, žadintų kūrybiškumą ir atvirumą, teiktų plačių galimybių kiekvienam mokiniui tobulėti.
STEAM – klasė be durų: integruotas, kūrybiškumu grįstas ugdymas (is)
Lektorė Ingrida Donielienė,
Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja
Aptarsime mokinių technine kūryba grįsto ugdymo galimybes (žiniomis grįstą kūrybiškumą), integracinių ryšių nustatymo atvejus. Analizuosime veiklas, skatinančias mokinių praktinį žinių suvokimą, integruoto ugdymo taikymą kūrybiniuose mokinių projektuose. Praktiškai išbandysime fantazijos išlaisvinimo žaidimus ir atliksime kūrybiškumo pareikalausiančias veiklas.
Nenuobodus į(si)vertinimas skatinantis mokinių pažangą
Lektorė Laima Dekienė,
Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos metodininkė
 
Kuo skiriasi vertinimas - įvertinimas - įsivertinimas - refleksija? Kaip vertinimas ir įsivertinimas motyvuoja mokytis ir siekti pažangos? Kodėl svarbūs vertinimo kriterijai? Įdomesni vertinimo, įsivertinimo ir refleksijos būdai. Emocinis įvertinimo dėmuo.
12.45–15.00 val. 12.45–15.00 val. 12.45–15.00 val.
Tarpasmeninių santykių kūrimas plėtojant socialinį emocinį ugdymą
Lektorė Gintarė Visockė Vadlugė,
VŠĮ Prasminga vaikystė direktorė 
Šio seminaro metu sužinosite kaip socialinė emocinė kompetencija skatina sėkmingą bendradarbiavimą tarpusavyje, plečia jausmų žodyną, užtikrina pozityvių santykių kūrimą ir efektyvius problemų sprendimus. Bendraujant formuojami charakterio bruožai kaip vertybinis pagrindas, kuris padeda pedagogams ir vaikams plėtoti empatijos ir prosocialinio elgesio ugdymą, jautrumą kito emociniam patyrimui.
Kūrybiškumo ugdymas patiriant mokymo(si) sėkmę
Lektorė Renata Zakarienė,
Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo pedagogė metodininkė
Kūrybiškumas - tai būdas, leidžiantis svajoti, mokantis spręsti problemas, motyvuojantis siekti vis geresnių rezultatų. Kūrybiškas ugdymas reiškia įdomesnį, smagesnį, žaismingesnį mokymąsi. Seminaro metu dalyviai turės galimybę išbandyti ir aptarti keletą aktyvių, kūrybiškumą skatinančių veiklų, kurios gali būti taikomos per įvairų dalykų pamokas.
Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaiku
Lektorė Alma Balnienė,
Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pradinio ugdymo pedagogė ekspertė
Kaip išmokyti mokinius įsivertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, kaip vertinimas gali padėti mokytojui parinkti ugdymui tinkamiausius būdus ir metodus, kaip suplanuoti vertinimą, koks vertinimas – formuojamasis ar apibendrinamasis labiau reikalingas šiuolaikiniame ugdyme – į šiuos ir kitus klausimus bandysime atsakyti praktiniame užsiėmime, kur aptarsime ir praktiškai išbandysime įvairius vertinimo ir įsivertinimo būdus.

Daugiau informacijos:

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

X
Prenumerata