Efektyvaus mokymo(si) strategijos anglų kalbos pamokose (NAUJAS)


Spalio 26–28 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vyks 3 dienų mokymų programa „Efektyvaus mokymo(si) strategijos anglų kalbos pamokose“ (18 akad. val.).

Programa skirta anglų kalbos mokytojams (5-12 kl.), kurie domisi ugdymo naujovėmis ir siekia tobulėti, taikant aktyviuosius ugdymo metodus, integruojant mokomuosius dalykus ir analizuojant vertinimo ir įsivertinimo problemas anglų kalbos pamokose.


Spalio 26 d. seminaro „Aktyviųjų mokymo(si) metodų taikymas bei mokomųjų dalykų integravimo galimybės anglų kalbos pamokose“ dalyviai praktiškai išbandys metodus, skirtus anglų kalbos mokymui, sužinos, kodėl tai yra veiksminga priemonė kalbos mokymuisi. Lektorės supažindins pedagogus su integracijos galimybėmis ugdymo procese, pristatys praktinius integracijos pavyzdžius, įrodančius integracijos naudą tiek mokytojui, tiek mokiniui.


Spalio 27 d. vyks seminaras „Vertinimas ir įsivertinimas anglų kalbos pamokose“, kurio metu lektorės pristatys, koks vertinimas pamokoje yra veiksmingas šiandien, kokios vertinimo formos padeda mokiniams įžvelgti savo stiprybes bei tobulintinas sritis, kokie savęs vertinimo ir patirties apmąstymo būdai padeda mokiniams išmokti kritiškai žvelgti į savo veiklą bei skatina juos imtis atsakomybės už savo mokymąsi.


Spalio 28 d. seminareNamų darbai: kūrybiškumas ir motyvacija“ lektorės supažindins su kūrybiškomis bei motyvuojančiomis namų darbų užduotimis, kurios padeda įkvėpti mokiniams norą mokytis, kartu su dalyviais sukurs motyvuojančių namų darbų banką ir aptars jų naudą mokymo/-si procesui.


Mokymų programos lektorės:

  • Ineta Kvietkauskaitė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
  • Dovilė Jarmolovičiūtė – vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
  • Ieva Gydrienė – anglų kalbos mokytoja,
  • Ana Taraškevič – anglų kalbos mokytoja,
  • Alisa Čečet – anglų kalbos mokytoja.

Mokymų programa „Efektyvaus mokymo (si) strategijos anglų kalbos pamokose“ (18 akad. val.) vyks spalio 26–28 dienomis 10.00–15.00 val. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre (Konstitucijos pr. 25, Vilnius)

Mokymų programos (18 akad. val.) kaina: 50 Eur

Daugiau informacijos:
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras,
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 205 4690, El. p. mokymai@lvjc.lt, neringa@lvjc.lt, www.lvjc.lt

X
Prenumerata