Įtraukusis ugdymas darželyje - kas tai? (2021-05-13)

 Įtraukusis ugdymas darželyje - kas tai? (2021-05-13)
Gegužės 13, 2021 13:00 - ZOOM platforma
15.00 EUR

Nuotolinis seminaras skirtas

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Seminaro metu:

  • išsiaiškinsime įtraukiojo ugdymo poreikį ir specifiką,
  • aptarsime įtraukiojo ugdymo procesą Lietuvos ugdymo įstaigose.

Dalyviai turės galimybę susipažinti su praktiniais metodais ir būdais, kurie padės sklandžiau ir tikslingiau teikti švietimo pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. S. Kneipo sveikatinimo metodikos pritaikymas specialiųjų poreikių vaikams.

Seminarą veda

  • Rasa Andrejeva – Vilnaius lopšelio-darželio „Spygliukas“ direktorė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, socialinių mokslų magistrantė, S. Kneipo draugijos koordinatorė Vilniaus regione.

Seminaras vyks

  • 2021 m. gegužės 13 d., ketvirtadienį, 13.00–15.15 val. (3 akad. val.)
  • ZOOM platformoje

Dalyvio mokestis

15 Eur

Daugiau informacijos:

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.

X
Prenumerata