Mokymosi pagalbos teikimas mokinių pasiekimams gerinti (40 akad. val.)

Kviečiame mokyklų bendruomenes dalyvauti nuotoliniuose 40 akad. val. mokymo kursuose

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIŲ PASIEKIMAMS GERINTI

(Akredituota programa Nr. 213001797)

Mokymai skirti – mokyklų bendruomenėms.

Mokyklos dabar ir čia misija – būti atvirai įvairių gebėjimų mokiniams. Ar drįstama atverti jiems mokyklos/klasės duris ir priimti juos tokius, kokie jie yra čia ir dabar? Dažnas pastebi, kad nėra įmanomas vienodas visų mokinių mokymas(is), bet visus mokinius galima kai ko išmokyti.

Mokymų tikslas – suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams, tėvams teorinių žinių ir pasiūlyti praktinių-metodinių įrankių, kurie padėtų tobulinti mokymosi pagalbos teikimą kiekvienam mokiniui.

Pagrindinės temos:

  1. Mokymosi pagalbos teikimo aktualumas ugdymo/si procese
  2. Nuolatinės mokinio pažangos ir mokymosi pagalbos teikimo svarba
  3. Ugdymo diferencijavimas, mokymosi krūvio optimizavimas
  4. Individualios pažangos stebėsena ir vertinimas
  5. Įvairių priklausomybių psichologinis supratimas, pagalbos galimybės
  6. Specialiųjų ugdymosi mokinių atpažinimas ir ugdymas
  7. Lankomumo problemų prevencija ir intervencija mokykloje

Trukmė – 40 akad. val.

Kaina – 20.00 eurų vienam dalyviui

Pažymėjimai – Baigusiesiems kursus išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Kursus veda:

dr. Giedrė Adomavičienė

mokslo ir edukacinių projektų vadovė

Ana Pavilovič-Jančis

specialioji pedagogė metodininkė

Kamilė Borkovskienė

vaikų ir paauglių psichologė

Daugiau informacijos ir registracija – telefonu ir el. paštu:

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius, www.lvjc.lt
Socialiniame tinkle Facebook „Tikri mokymai

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

X
Prenumerata