Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas socialinio ir emocinio ugdymo kontekste (05.5, 9, 10 d.)

18 akad. val. mokymai pagal akredituotą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą

„Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas socialinio ir emocinio ugdymo kontekste“


2017 m. gegužės 5,9,10 d.

Mokymai skirti:

 • švietimo įstaigų direktoriams, pavaduotojams ugdymui
 • kitiems už ugdymo atsakingiems specialistams

Apie mokymus:

 • Objektyvus bei visapusiškas vertinimo ir įsivertinimo procesas gerina mokyklos socialinį ir emocinį klimatą, sudaro optimalias galimybes racionaliai planuoti bei tobulinti pedagogų kompetenciją.
 • Šios programos tikslas – suteikti mokyklų/gimnazijų vadybiniam personalui teorinių žinių ir praktinių-metodinių įrankių, kurie padėtų sukurti teigiamą socialinį ir emocinį kontekstą organizuojant vertinimo, įsivertinimo procesus bei planuojant pedagogų kompetencijos tobulinimą.
 • Programa orientuota į vadybinių ir praktinių kompetencijų plėtojimą bei pasidalijimą gerąja patirtimi.

Programa:

1 diena / Pamokos stebėjimas ir vertinimas. Kas iš to? / gegužės 5 d. (penktadienis) 13.00–18.00 val.

 • Kaip tinkamai ir racionaliai stebėti pamoką, ją vertinti?
 • Kaip tikslingai teikti metodinę pagalbą kolegoms, mokytojams?
 • Kaip sieti pamokos kokybę su mokyklos veiklos kokybe, mokinių pažangos pamatavimu ir rezultatais?

Lektorė:

 • Gražina Rudienė, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (II vadybinė kategorija, IT mokytoja metodininkė), atestuota išorės vertintoja nuo 2006 m., vadybos ekspertė.

2 diena / Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo plėtojimas švietimo įstaigoje / gegužės 9 d. (antradienis) 13.00–18.00 val.

 • Kuo gali būti naudingas socialinis emocinis ugdymas mokykloje?
 • Socialinio emocinio ugdymo taikymas: atlikti tyrimai, ryšys su mokyklos kultūra, ugdomąja veikla
 • Socialinio emocinio ugdymo praktiniai aspektai: įrankiai, priemonės, metodikos.

Lektorė:

 • Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė (II vadybinė kategorija, pradinių klasių mokytoja ekspertė)

3 diena / Pedagogo veiklos vertinimas ir įsivertinimas / gegužės 10 d. (trečiadienis) 10.00–15.00 val.

 • Mokyklos administracijos atsakomybė ir priemonės. Akademiniai ir socialiniai tikslai.
 • Kas keičiasi ugdymo turinio ir ugdymo proceso vertinime?
 • Rekomenduojami mokytojo praktinės veiklos vertinimo metodai.
 • Mokytojų praktinės veiklos įsivertinimas ir vertinimas, jo ryšys su planavimu bei kompetencijos tobulinimu.

Lektorė:

 • Dr. Giedrė Adomavičienė, mokslo ir edukacinių projektų vadovė, Kauno technikos kolegija

Seminaras vyks:

 • 2017 m. gegužės 5 d. 13.00–18.00 val., gegužės 9 d. 13.00–18.00 val. , gegužės 10 d. 10.00–15.00 val.
 • Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

Dalyvio mokestis:

 • 50 Eur – 3 dienos (visa mokymų programa)
 • 40 Eur – 2 dienos 1 asmeniui
 • 20 Eur – 1 diena 1 asmeniui

Daugiau informacijos:

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13

X

Prenumerata

Prenumerata