Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (120 val., nuo 2017.10.09)

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (120 val.).

Spalio 9, 2017 09:00 - LVJC
150.00 EUR

Registracija į „Pedagoginių-psichologinių žinių kursą“ (120 val.).

Kviečiame asmenis, besirengiančius dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) ir pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojus, dar neišklausiusius šio kurso.

Vadovaujantis LR ŠMM ministro įsakymu „Dėl pedagoginių-psichologinių žinių kurso“ (2017-06-28, Nr.V-534) Lietuvos vaikų ir jaunimo centras vykdo pedagoginių-psichologinių žinių kurso programą, dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą) mokytojais ir neišklausiusiems šio kurso.

Kurso tikslas

  • sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių-psichologinių žinių.

Kurso planas:

Nr.

Dalyko pavadinimas

Teorijos
valandų sk.

Savarankiško darbo valandų sk.

Iš viso

Atsiskaitymo forma

1.

Pedagogikos pagrindai

28

12

40

Egzaminas

2.

Pedagoginė psichologija

28

12

40

Egzaminas

3.

Didaktika (atitinkamai pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams arba neformaliojo vaikų švietimo mokytojams)

28

12

40

Egzaminas

Kurso trukmė, pradžia

  • trukmė 120 valandų.
  • prasideda 2017 m. spalio 9 d. (pirmadienį) 9 val.

Kursų kaina

  • 150 Eur (galima mokėti 3 dalimis, po 50 Eur)

Kita informacija:

  • Baigusiesiems kursą išduodamas pažymėjimas, kurio formą nustato ir tvirtina LR švietimo ir mokslo ministras.
  • Esant pageidavimui, kursus galime organizuoti Jūsų darbo vietoje.

Daugiau informacijos:

el. p. mokymai@lvjc.lt, renata.pezeliene@lvjc.lt arba telefonu 8 5 205 46 95.
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius, www.lvjc.lt
Socialiniame tinkle FacebookTikri mokymai

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13

X

Prenumerata

Prenumerata