Pamokos kokybė, planavimo ir organizavimo aspektai (2018.12.07)

Pamokos kokybė, planavimo ir organizavimo aspektai (2018.12.07)
Gruodžio 7, 2018 10:00 - LVJC, 208 aud.
20.00 EUR

Seminaras skirtas

  • Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams.

Apie seminarą:  

Šiuolaikinė pamoka – nuosekli, daugelį veiklų apimanti struktūra. Ko reikia, kad ji būtų sėkminga? Kokie pamokos elementai gali užtikrinti veiksmingą mokymą(si)? Kokios turėtų būti ugdymo(si) sąlygos, kad ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokinys ir talentingas/gabus mokinys pamokoje patirtų sėkmę?
Pamokos/ugdymo sėkmė priklauso nuo mokytojo gebėjimo tinkamai suplanuoti ugdymo(si) procesą, palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimo, įdomesnių ir kitokių mokymo(si) būdų taikymo, nuo tinkamų vertinimo/įsivertinimo kriterijų. Mokiniai turėtų įgyti žinių, gebėjimų, kompetencijų ir formuoti jų nuostatas aktyviai veiklai. Mokytojui svarbu pamokoje gebėti pereiti nuo mokymo prie mokymosi paradigmos. 

Ši kvalifikacijos tobulinimo programa suteiks bendrojo ugdymo mokyklų pedagogams, kompetencijų, reikalingų sėkmingai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių mokinius, atsižvelgiant į svarbiausius pamokos aspektus: konkrečios klasės ir atskirų mokinių pasirengimo lygį, pamokos planavimo, ugdymo(si) organizavimo, individualizavimo ir diferencijavimo, mokinių pažangos matavimo bei pasiekimų vertinimo praktinių įgūdžių.

Vyks:

  • 2018 m. gruodžio 7 d. (penktadienį) 10.00–15.30 val. (6 akad. val.)
  • Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilnius, 208 aud.

Kaina 

  • 20 Eur 1 žmogui

Veda

  • Vadovai
    Ana Pavilovič - Jančis

    specialioji pedagogė metodininkė, biologijos vyresnioji mokytoja, NMVA atestuota išorės vertintoja.

Daugiau informacijos:

el. p. mokymai@lvjc.ltgiedre.juzeniene@lvjc.lt arba telefonu 8 5 272 56 22.
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius, www.lvjc.lt
Socialiniame tinkle Facebook „Tikri mokymai

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

X
Prenumerata