Strateginė švietimo konferencija 2017. EMOCINĖ BRANDA. TIKSLAI IR IŠŠŪKIAI

Emocijos – neatsiejama tarpusavio bendravimo dalis. Manoma, kad emocinis intelektas (EQ) yra patikimesnis profesinio ir asmeninio gyvenimo sėkmės rodiklis negu mums iki šiol įprastas intelekto koeficientas (IQ).

Siekdami pokyčių, Pedagogas.lt ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kviečia į Strateginę švietimo konferenciją 2017. EMOCINĖ BRANDA. Tikslai ir iššūkiai. Šioje konferencijoje pasiūlysime dvi atskiras sesijas Vadovams ir Pedagogams, bet vieną bendrą tikslą.

VADOVAMS ir PAVADUOTOJAMS

  • Vadovo emocinė branda. Identifikavimas, tobulinimas, situacijų analizė.
  • Pedagogų / personalo emocinė branda. Kaip dirbti su skirtingo lygmens emocinę brandą turinčiais kolegomis, emocinės brandos lygio dentifikavimas, priežiūra, tobulinimas.

PEDAGOGAMS, AUKLĖTOJAMS

  • Asmeninė Pedagogo branda. Identifikavimas, pagalba kolegoms.
  • Kaip dirbti su vaikais, kaip suprasti vaikus. Identifikavimas, situacijų analizė. Metodai, skirti pokyčiams. Tobulinimas, priežiūra.

Konferencijos tikslas – aiškiai suprasti emocinės brandos svarbą ugdymo(si) procese, pateikti konkrečius metodus, kaip planuoti pokyčius ir jų siekti asmeniškai bei įstaigoje. Išskirtinis formatas Vadovams ir Pedagogams leis susidaryti vienodą požiūrį į emocinę brandą ir efektyviau planuoti pokyčius lemiančius veiksmus.

Konferencijos dalyviai gaus dalyvavimą konferencijoje liudijančias elektronines pažymas. Pažymas išduos Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Informaciniai rėmėjai:

X

Prenumerata

Prenumerata