Vaiko gebėjimų vertinimo dokumentavimas ir rezultatų panaudojimas (03.22)

Vaiko gebėjimų vertinimo dokumentavimas ir rezultatų panaudojimas (03.22)

Kovo 22, 2017 10:00 - LVJC, 208
20.00 EUR

GRUPĖ PILNA. TEMA BUS KARTOJAMA KOVO 29 D. (http://lvjc.lt/tikrimokymai/vaiko-gebejimu-vertinimo-dokumentavimas-ir-rezultatu-panaudojimas-0329/)

Seminaras skirtas:

 • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams,
 • ikimokyklinių įstaigų direktorių pavaduotojams ugdymui.

Apie seminarą:

Įgyvendindamas ugdomąjį turinį ikimokyklinio ugdymo pedagogas turi nuolat pasitikrinti, ar ugdymo procesas garantuoja vaiko visapusišką sklaidą. Svarbu, kad pedagogai ir kiti ugdytojai atpažintų vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, stebėtų ir vertintų daromą pažangą, ir tikslingai ugdytų kiekvieną vaiką.

Vienas iš vaiko pažangos vertinimo būdų yra stebėjimas. Deja, pedagogai ne visada supranta vaiko stebėjimo reikšmę. Vertindami vaiko ugdymąsi jie remiasi ne stebėjimu, bet vaiko žinių tikrinimu testais ar užduotimis. Todėl svarbu skatinti pedagogus tikslingai stebėti bei kaupti įvairią informaciją apie ugdytinius, prasmingai vertinti, ieškoti ugdymo individualizavimo galimybių. Pedagogas, įvairiose situacijose stebėdamas vaikų elgesį, fiksuodamas duomenis ir juos analizuodamas, gebės pažinti vaiko individualias savybes, užtikrinti gerus vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą.

Planuodami vaikų ugdymąsi, pirmiausia turėtume atsakyti į esminius klausimus: Ko ir kodėl sieksime? Kaip sieksime? Iš ko žinosime, kaip sekasi? Numatymas, kokių rezultatų ir kaip bus siekiama, padidina plano veiksmingumą ir realumą. Ugdomosios veiklos planavimo atvirumas leidžia derinti iš anksto ikimokyklinio ugdymo auklėtojo tikslingai numatytą, orientuotą į rezultatų siekimą ir spontanišką, savaime kylančią pačių vaikų sumanytą veiklą.

Susipažinę su vaiko ugdymosi planavimo ciklu, pedagogai gebės rengti atvirą, į laukiamus vaikų ugdymosi rezultatus orientuotą ugdomosios veiklos planą. Tai padės užtikrinti ugdytiniams patrauklų, prasmingą patirtinį ugdymąsi

Tinkamai panaudoti stebėjimo rezultatai ir suplanuota ugdomoji veikla laiduoja vaiko ugdymo(si) kokybę.

Seminaro temos:

 • Šiuolaikiškas požiūris į ugdymą: vaiko pažinimo svarba, vaiko pažinimo būdai ir metodai.
 • Vaiko daromos pažangos dokumentavimas, pasiekimų aplanko turinys.
 • Ugdymo turinio iš vaiko perspektyvos planavimo problemos ir ypatumai.
 • Vaiko daromos pažangos rezultatų panaudojimas ugdomosios veiklos planavimui.

Seminaras vyks:

 • 2017 m. kovo mėn. 22 d., trečiadienį, 10.00–15.30 val. (6 akad. val.)
 • Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilnius, 208 kabinetas

Kaina

 • 20 Eur
 • Vadovai
  Rita Motiejūnienė

  Rita Motiejūnienė – Ukmergės vaikų lopšelio darželio „Nykštukas“ pavaduotoja ugdymui, Švietimo kokybės vadybos magistrė.

Daugiau informacijos:

el. p. mokymai@lvjc.lt, giedre.juzeniene@lvjc.lt arba telefonu 8 5 272 56 22.
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius, www.lvjc.lt
Socialiniame tinkle FacebookTikri mokymai

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13

X

Prenumerata

Prenumerata