Vaikų vaidinimai darželyje: įvairių lygmenų pasiekimai visiems, patrauklių bei prieinamų formų praktika (2020-02-03)

Vaikų vaidinimai darželyje: įvairių lygmenų pasiekimai visiems, patrauklių bei prieinamų formų praktika (2020-02-03)
Vasario 3, 2020 10:00 - LVJC, 208 aud. - GRUPĖ PILNA
25.00 EUR

GRUPĖ - PILNA, REGISTRACIJA SUSTABDYTA.

Seminaras skirtas:

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
  • meninio ugdymo pedagogams
  • neformaliojo švietimo mokytojams

Apie seminarą:

Vaikų vaidybinė raiška – svarbi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo pasiekimų dalis.

Svarbu, kad pedagogai susikurtų novatorišką požiūrį, jog pagrindinė vaidybos darželyje paskirtis yra edukacinė. Ir kad vaidybinė raiška būtų dažnai įtraukiama į kasdienę grupės ugdomąją veiklą, kad visi vaikai darytų vaidybinio ugdymo(si) ir ugdymo(si) per vaidybos meną pažangą.

Šio seminaro turinio temos ir pratybos: 

  • vaikų pasiekimų vaidinimuose suvokimas, analizė, vertinimas;
  • pedagogiškas, metodiškas bei kūrybiškas vadovavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės raiškos ugdymui, taikant patrauklias, prieinamas vaidinimų formas: žaidinimai, choro teatras, mįslių teatras, eilėraštuko teatras, pasakos teatras. 

Pedagogai įgis praktinių ir teorinių žinių, sampratų, gebėjimų, reikalingų vaidybinės veiklos metu orientuotis į numatomą atskiro vaiko pažangą, vaidybinės raiškos, meninės raiškos ir kitus ugdymo(si) pasiekimus. 

Seminaras vyks:

  • 2020 m. vasario 3 d. (pirmadienį) 10.00–15.00 (6 akad.val.)
  • Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje,  208 aud.

Seminaro kaina:

  • 25.00 Eur

Seminarą veda:

Dr. Vida Kazragytė

VDU Švietimo akademijos docentė, vaikų vaidybos tyrėja, praktikė, knygų „Mažųjų vaidyba“, „Mažųjų vaidinimai“ autorė. 

Daugiau informacijos:

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

X
Prenumerata