Edukacijų ir kūrybos erdvėse – apie kūrybiškumą, mokymąsi iš klaidų, socialinio emocinio ugdymo naujoves

Balandžio 23–25 d., moksleivių atostogų metu, organizuojame „Edukacines ir kūrybinės erdves“. Tai pedagogams ir mokyklų vadovams skirtas teminių seminarų ciklas apie kūrybiškumo skatinimo, socialinių emocinių įgūdžių ugdymo, (įsi)vertinimo ugdymo procese naujoves.

 • Balandžio 23 d. „Kūrybiškumo erdvėse“ pedagogai praktiškai išbandys įvairius kūrybos skatinimo metodus, gilinsis į integruojantį STEAM, taip pat į mokymosi iš klaidų ypatumus.
 • Balandžio 24 d. „Socialinių ir emocinių įgūdžių erdvių“ dalyviai gilinsis į emocinio raštingumo ir socialinių įgūdžių lavinimą ugdymo procese, įvairius streso įveikos būdus.
 • Balandžio 25 d. „Vertinimo ir įsivertinimo galimybių erdvėse“ bus nagrinėjami tobulėjimą ir pažangą skatinantys (įsi)vertinimo metodai.

Švietimo įstaigų vadovai „Edukacinėse ir kūrybos erdvėse“ gilinsis į pamokos kokybės bei pedagogo veiklos (įsi)vertinimo ypatumus, taip pat į nuoseklų socialinio emocinio ugdymo plėtojimą švietimo įstaigoje.

Žiniomis ir patirtimi dalinsis

 • Ingrida Donielienė, Šiaulių Ragainės progimnazijos inžinerijos mokytoja
 • Andrius Ūdra, Patyriminių žaidimų ir neformalaus ugdymo inovatorius
 • IKamilė Borkovskienė, vaikų ir paauglių psichologė
 • Algirdas Viltrakis,  MB „Saviugdos mokymų centro“ vadovas
 • Laima Dekienė, Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 • Rita Sakalauskienė, Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 • dr. Giedrė Adomavičienė, Kauno technikos kolegijos mokslo ir edukacinių projektų vadovė
 • Jolanta Vengalienė, Kauno Dainavos progimnazijos direktorė

Dalyviams, išklausiusiems visų trijų dienų seminarus, bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Ne visas dienas dalyvavusiems seminaruose bus išduodamos pažymos.

Daugiau informacijos ir registracija
https://lvjc.lt/tikrimokymai/edukacines-ir-kurybos-erdves-2019pavasaris/

Daugiau informacijos:

 • Neringa Grigorjeva, LVJC Neformaliojo švietimo mokymų skyriaus metodininkė
 • tel. (8 5) 205 4690,mob. 861866843, el. p. Neringa.Grigorjeva@lvjc.lt

 

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

 

 •  

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

X
Prenumerata