Kūrybingumo ugdyme ieškantiems pedagogams rengiamos „Edukacinės ir kūrybos erdvės“

NORI PАDIDINTI? SPAUSK ANT PLAKATO! NORI PАDIDINTI? SPAUSK ANT PLAKATO!

Tai keletą kartų per metus rengiamas 18 akad. val. trukmės teminių seminarų ir praktikumų ciklas, skirtas su įvairaus amžiaus vaikais ir jaunimu dirbantiems pedagogams. Svarbiausia šio renginio tema – nauji socialinių-emocinių įgūdžių bei kūrybiškumo ugdymo metodai bei vertinimo ir įsivertinimo būdai mokinių mokymosi motyvacijos skatinimui, pasiekimų gerinimui.

Spalio 28 d. pirmadienį
„Socialinių ir emocinių įgūdžių erdvėje
Vilniaus r. Pagirių gimnazijos biologijos mokytoja Alina Burinskaja ir darželio-pradinės mokyklos įkūrėja Gintare Visocke Vadluge praktiniuose užsiėmimuose suteiks daugiau žinių ir patirties apie socialinių emocinių įgūdžių ugdymą – savęs ir kitų pažinimą, emocijų valdymą, bendravimą ir bendradarbiavimą.

Spalio 29 d. antradienį
„Kūrybiškumo ugdymo erdvėje“
kartu su informacinių technologijų ugdymo mokytoja Ingrida Donieliene ir Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pedagoge Renata Zakariene pedagogai išbandys naujus metodus, skirtus mokinių kūrybinio mąstymo ugdymui.

Spalio 30 d. trečiadienį
„Vertinimo ir įsivertinimo galimybių erdvėje“
kartu su Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos metodininke Laima Dekienė bei Vilniaus „Šviesos“ pradinės mokyklos pedagoge eksperte Alma Balniene renginio dalyviai diskutuos apie vaikų pažangą skatinančias vertinimo ir įsivertinimo galimybes, praktiškai išbandys įvairius vertinimo ir įsivertinimo metodus.

Dalyviams, išklausiusiems 3 dienų seminarus, bus įteikti pažymėjimai apie patobulintas profesines ir bendrąsias kompetencijas. Ne visas dienas dalyvavusiems seminaruose bus išduodamos pažymos.

Kontaktinė informcija:

 

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

X
Prenumerata