Kviečiame mokyklų bendruomenes dalyvauti nuotoliniuose seminaruose

Mokyklos misija – būti atvirai įvairių gebėjimų mokiniams. Ar esame pakankamai gerai įvaldę naujus būdus ir technologijas, padedančias pasiekti kiekvieną moksleivį? Ar įstengiame šiltai priimti juos tokius, kokie jie yra čia ir dabar?

Nors, sakoma, kad nėra įmanomas vienodas visų mokinių mokymas(is), bet visus mokinius galima kai ko išmokyti. Šiuose mokymuose suteiksime jūsų mokyklos komandai teorinių žinių ir praktinių-metodinių įrankių, galinčių patobulinti mokymosi pagalbos teikimą kiekvienam mokiniui.

 

  1. Google classroom pradžiamokslis

Seminaro dalyviai pažins Google Classroom pagrindines galimybes, tokias, kaip:

  • grupių sukūrimas ir naujų narių įtraukimas;
  • mokomosios medžiagos (video, teksto, testų) talpinimas;
  • namų darbų skyrimas ir jų taisymas;
  • komunikacija tarp mokinio ir mokytojo;
  • Google kalendoriaus panaudojimas mokymo procese.

Lektorius
Andrius Berniukevičius,
Vilnius Meridian International school matematikos mokytojas

  1. Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas

Dalyviai gebės:

  •  diferencijuoti ugdymo turinį;
  •  rengti individualizuotas programas bei taikyti personalizuotą mokymą, kuris orientuotas į kiekvienos besimokančiojo individualius poreikius bei tikslus, psichosocialines vaiko savybes.

Personalizuotas mokymas siejamas su individualia mokinio pažanga ir jos vertinimu.

Lektorė
dr. Giedrė Adomavičienė,
Kauno technikos kolegija

  1. Mokinių veiklos ir pasiektų rezultatų vertinimas ir įsivertinimas pamokoje

Dalyviai gilinsis į galimas vertinimo ir įsivertinimo strategijas, nagrinės praktinius pavyzdžius organizuojant mokinių vertinimą ir įsivertinimą,

LAIKAS

Seminaro laikas kiekvienai mokyklos bendruomenei – susitarimo reikalas.

TRUKMĖ

4 akad. val. / 1 seminaras

KAINA

15 Eur / 1 asmeniui

REGISTRACIJA

Neringa Grigorjeva, LVJC Neformaliojo švietimo mokymų sk. metodininkė

DAUGIAU INFORMACIJOS

Įstaiga akredituota 2018 balandžio 24 d., galioja iki 2023 balandžio 23 d.
Akreditacijos pažymėjimo numeris AP Nr.106.

 

 

 

 

X
Prenumerata