Lektorių patarimai pedagogams: kaip sudominti ikimokyklinukus kūryba ir žiniomis?

Kaip atnaujinti ir praturtinti ikimokyklinukų ugdymo(si) procesą nenaudojant brangių priemonių? Kaip pritaikyti jį prie kiekvieno vaiko poreikių? Savo atsakymus į šiuos klausimus pateiks lektoriai, lapkritį vyksiančiuose ikmokyklinukų pedagogams skirtuose seminaruose bei praktikumuose. Kviečiame registruotis ir dalyvauti.

Spalio 29–30 d. Edukacinių ir kūrybos erdvių dalyviai ieškos būdų, kaip sudominti vaikus ir paskatinti juos mokytis. Pirmąją renginio dieną, spalio 29-ąją, „Kūrybiškumo ugdymo erdvių“ dalyviai gilinsis į socialines ir emocines kompetencijas ugdančius kūrybinio mąstymo metodus bei žaidimus. Spalio 30 d. „Ugdymo modernizavimo erdvėse“ pedagogai sužinos, kodėl vertą į ugdymo turinio kūrimo proceso kūrimą įtraukti vaikus ir kaip tai padaryti, taip pat ką mokiniams teikia užduočių diferencijavimas ir individualizavimas pagal mokinių mokymosi stilius ir skirtingus gebėjimus.

Naujame, lapkričio 8 d. rengiame praktikume Dailės technikų įvairovė ankstyvojo amžiaus vaikams dailininkė, neformaliojo švietimo pedagogė Agnė Trusevičienė pristatys ikimokyklinukų pedagogams spalvų žaidimus ir papasakos, kaip juos pritaikyti pedagoginėje veikloje. Šie žaidimai verti dėmesio dar ir todėl, nes jiems naudojamos paprastos ir nebrangios priemonės – buities atliekos, gamtinė medžiaga, dažai bei fantazija – o gauti rezultatai netikėti ir džiuginantys.

Lapkričio 15 d. praktikume Kitoks vaikas: kaip geriau suprasti ir rasti ryšį su autizmo bruožų turinčiais vaikais psichologė Audronė Bakšienė pasakos kaip atpažinti bei tinkamai ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, kaip atrasti ryšį bei užmegzti bendrystę su jų tėveliais, įveikti kitus kylančius iššūkius. Tai taip pat nauja, iki šiol LVJC neskaityta tema.

Lapkričio 22 d. edukologė Vilija Malinauskaitė kviečia tėvelius į praktikumą Bendravimas grupėje: vaikai – tėvai – pedagogai. Praktikumo dalyviai aptars pozityvaus bendravimo esmę bei požymius, mokysis atpažinti tikruosius savo bei kitų lūkesčius vieni kitų atžvilgiu, naudojant empatinio klausymosi metodą.

Lapkričio 29 d. Dovilė Žukauskaitė praktikumo STEAM iššūkis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dalyviams papasakos, kaip parengti STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) iššūkius vaikams, kaip juos taikyti, kokias priemones naudoti, kokiu būdu STEAM gali paskatinti vaikų kūrybiškumą, komandinį darbą bei tuo pačiu ugdyti jų gebėjimus.

 

X
Prenumerata