Nauja programa mokinių socialinės ir emocinėms kompetencijoms ugdyti

Kviečiame pedagogus, švietimo įstaigų administracijų atstovus, pagalbos mokiniui specialistus dalyvauti 40 akad. val. trukmės nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programoje mokinių socialinėms ir emocinėms kompetencijoms ugdyti.

Apie socialinių ir emocinių kompetencijų naudą pastaraisiais metais kalba mokslininkai, švietimo, sveikatos, ekonomikos ekspertai. Šis ugdymas įgalina jaunus žmones pažinti save, empatiškai bendrauti, palaikyti darnius santykius ir bendradarbiauti su kitais, priimti protingus sprendimus, išsikelti tikslus ir kryptingai jų siekti. Ne veltui 2020-uosius metus LR Seimas paskelbė vaiko emocinės gerovės metais.

Ši kvalifikacijos tobulinimo programa – gal ir ne vienintelė, tačiau puiki galimybė gilinti savo žinias ir gebėjimus socialinio ir emocinio ugdymo srityje. Joje dalyvaujantieji įgis bazinių teorinių žinių apie socialinį ir emocinį ugdymą; pažins socialinių ir emocinių įgūdžių raidą švietimo pokyčių kontekste; supras jų naudą vaikui, mokytojui, mokyklai, bendruomenei stiprinant fizinę, psichikos ir socialinę sveikatą, mažinant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, nusikalstamumą, patyčias ir kt.

Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 3 sesijos. Tikslus laikas ir kaina derinama su dalyviais individualiai.

Daugiau informacijos ir registracija
https://lvjc.lt/tikrimokymai/nacionaline-mokytoju-kvalifikacijos-SEU/

Jei kyla klausimų, susisiekite su Lietuvos vaikų ir jaunimo centro metodininkė Renata Dambrauskaite Pėželiene, el.p. renata.pezeliene@lvjc.lt , tel. (8 5) 205 4695.

X
Prenumerata