Nuotoliniai mokymai pedagogams

Kviečiame mokyklų bendruomenes užsisakyti šiuos nuotolinius mokymus

  • Google Classroom pradžiamokslis
  • Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas
  • Mokinių veiklos ir pasiektų rezultatų vertinimas ir įsivertinimas pamokoje

Google Classroom pradžiamokslis

 

 

 

Mokymo metu bus demonstruojamos Google Classroom pagrindinės galimybės:

  • Grupių sukūrimas ir naujų narių įtraukimas.
  • Mokomosios medžiagos (video, teksto, testų) talpinimas.
  • Namų darbų skyrimas ir jų taisymas.
  • Komunikacija tarp mokinio ir mokytojo.
  • Google kalendoriaus panaudojimas mokymo procese.

Lektorius:
Andrius Berniukevičius, Vilnius Meridian International school matematikos mokytojas

Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas

Išklausę šį seminarą, pedagogai gebės diferencijuoti ugdymo turinį, rengti individualizuotas programas bei taikyti personalizuotą mokymą, kuris orientuotas į kiekvienos besimokančiojo individualius poreikius bei tikslus, psichosocialines vaiko savybes. Personalizuotas mokymas siejamas su individualia mokinio pažanga ir jos vertinimu.

Lektorė:
dr. Giedrė Adomavičienė, Kauno technikos kolegija

Mokinių veiklos ir pasiektų rezultatų vertinimas ir įsivertinimas pamokoje

Šiandieniniame ugdymo/si procese daugiausiai diskusijų kelia mokinių veiklos vertinimas ir įsivertinimas. Seminaro metu bus aptariamos galimos vertinimo ir įsivertinimo strategijos, pateikiami praktiniai pavyzdžiai organizuojant mokinių vertinimą ir įsivertinimą.

Lektorė:
dr. Giedrė Adomavičienė, Kauno technikos kolegija

  • Kiekvieno seminaro trukmė – 4 akad. val.
  • Kiekvieno seminaro kaina – 15.00 EUR (1 dalyviui)

Jei kylaklausimų, kviečiame kewiptis

Neringa Grigorjeva, Neformaliojo švietimo mokymų skyriaus metodininkė
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 205 4690
El. p. Neringa.Grigorjeva@lvjc.lt
www.lvjc.lt,FB „TiktiMokymai“

X
Prenumerata