​Pedagogo patarimai, kaip padėti vaikams geriau mokytis

Gerai atlikti darbą, sėkmingai įgyvendinti projektą, pasiekti trokštamų rezultatų žymiai lengviau, jei mokame greitai atsirinkti naudingą informaciją, o turimas žinias efektyviai panaudoti praktinėje veikloje. Šie gebėjimai labai naudingi bet kokio amžiaus, skirtingų profesijų žmonėms.

Mokinių mokymosi rezultatai didele dalimi priklauso nuo mokytojo gebėjimų efektyviai pateikti informaciją, neįspraudžiant į mąstymo ar veikimo rėmus.

Matematikos mokytojo Andriaus Berniukevičiaus patarimai, kaip padėti mokiniams geriau įsisavinti mokomą dalyką ir per maksimaliai trumpą laiką atsiminti, suprasti ir gebėti naudoti praktikoje įgytas žinias:

1 ) Aktyvuokite mokinio regą, klausą, rankas ir liežuvį!

Savo pasakojimą (klausa) mokiniams parodykite skaidrėse arba lentoje (rega), skatinkite mokinius iš atminties ant lapo atgaminti pamokos turinį (ranka) bei žodžiu atpasakoti ką išmoko (liežuvis).

2) Periodiškai kartokite esminę informaciją!

Šviežią informaciją 3 savaites nuolat trumpai pakartokite kiekvieną pamoką. Paskui, kas mėnesį prisiminkite tai, kas svarbiausia.

3) Skatinkite mokinius žodžiu formuluoti sąvokas, dėsnius, apibrėžimus, teoremas!

Nauja teorinę dalį kiekvienas mokinys turėtų atsiskaityti žodžiu prie lentos.

4) Ugdykite mokinių gebėjimą lakoniškai konspektuoti informaciją!

Tekstinę informaciją koduokite ir mokinkite mokinius tai daryti vizualiais simboliais.

5) Neleiskite nurašinėti uždavinių sprendimų, o skatinkite pačius mokinius atgaminti sprendimą!

Išsamiau apie tai – sausio 21 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre rengiamame seminare pedagogams „Efektyvaus mokymo(si) metodai“, lekt. Andrius Berniukevičius.

Daugiau informacijoshttp://lvjc.lt/tikrimokymai/


X
Prenumerata