Projektai

LVJC projektai – aktyvios, socialiai atsakingos ir globaliai mąstančios asmenybės ugdymas

Straipsniai

Kviečiame jaunimą savanoriauti!

Geriausia mokytis iš patirties. Smalsius, veiklius ir kūrybingus jaunuolius kviečiame prisidėti prie renginio Lietuvos moksleiviams organizavimo.

​Specialistų patarimai apie darnios visuomenės kūrimą – moksleiviams skirtoje programoje „Darni mokykla“

Ieškantiems naujų, inovatyvių būdų, kaip paskatinti jaunosios kartos domėjimąsi, jautrumą bei atsakingumą aplinkos atžvilgiu startuoja darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa DARNI MOKYKLA 2017 m.

LVJC projektai

Pasaulinės kampanijos (Global Campaign for Education) ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) visuotinė akcija skirta mokykloms, siekiančioms tapti aktyviomis pasaulio švietimo bendruomenės narėmis, prisidėti prie visuomenės informavimo apie švietimo problemas tiek Lietuvoje, tiek globaliu mastu bei kartu su kampanijos dalyviais skatinti vyriausybes tesėti savo pažadą – iki 2015 m. suteikti kokybišką švietimą visiems.

Globalaus švietimo savaitės veiklos skatina vaikus ir jaunimą bei jų ugdytojus atrasti ugdomąsias veiklas, skatinančias globalų pilietiškumą, tame tarpe:

- Visuomenės ir mūsų pačių, kaip pasaulio piliečio vaidmens suvokimą;
- Pagarbos įvairovei ir tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių ugdymą;
- Gebėjimą imtis veiksmų, kad pasaulis taptų teisingesnis ir tvaresnis;
- Prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.

Projektas „2015 Europos metai vystymuisi: Dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo bendradarbiavimo veiklą“ skirtas didinti informuotumą ir šviesti įvairias jaunimo grupes apie Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo svarbą, tikslus ir aktualijas bei tuo pačiu skatinti Lietuvos visuomenės diskusijas ir dalyvavimą vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime. Projekto įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (NNVBO Platforma). Projekto partneriai: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ (PSP), Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA), VšĮ „Humana People to People Baltic“ (HPPB), Baltijos labdaros fondas, Ugdymo plėtotės centras, VšĮ „GM Gyvai“.

Projektas yra bendrai finansuojamas Europos Sąjungos ir LR užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis. Projekto turinys nebūtinai atspindi oficialią Europos Sąjungos poziciją. Daugiau informacijos apie Europos metus vystymuisi rasite čia: https://europa.eu/eyd2015/lt

Kasmet suorganizuojame apie 20 gebėjimus ugdančių projektų jaunimui.

Mūsų projektuose dalyvauja
20 000 dalyvių per metus.

Kiekvienais metais surengiame mažiausiai 3 konferencijas globaliojo pilietiškumo tema.

Kam skirti LVJC projektai?

  • Moksleiviams
  • Ugdymo įstaigų bendruomenei
  • Mokytojams ir kitiems ugdytojams
  • Jaunimui

Mūsų temos

Globalus pilietiškumas

Darnus vystymasis

Aplinkosauga

Kultūrinis ir meninis ugdymas

Socialinio verslumo skatinimas

Asmeninis tobulėjimas

Metodai, kuriais siekiame užsibrėžtų tikslų:

Kūrybinės dirbtuvės

Socialinės akcijos

Debatai

Konkursai

Forumai

Protų kovos

Festivaliai

Jaunimo iniciatyvų skatinimas

Čempionatai

Apskritieji stalai

Susitikimai su ekspertais ir nuomonės lyderiais

Konferencijos

X

Prenumerata

Susisiekite Prenumerata