Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2018 / 2019 m. m.

Mieli bičiuliai,

registracija NVŠ krepšelio paramos skyrimui 2018 / 2019 m. m. baigėsi. Paramą gavo užsiregistravę ir atitikę skyrimo sąlygas asmenys. Dėl riboto kvotų skaičiaus, galutinis gavėjų sąrašas buvo sudaromas, atsižvelgiant į savivaldybės rekomendacijas: www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30314229 

Tikimės, kad kitais mokslo metais ir vėl turėsite galimybę pasinaudoti NVŠ krepšelio parama. Skatiname sekti informaciją, ji bus atnaujinta.

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos

  • NVŠ krepšelį gali gauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 kl. moksleiviai nuo 6 metų amžiaus.
  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Veikla būtinai turi vykti ne mažiau nei 2 akademines valandas per savaitę (viena akademinė valanda – 45 min.).
  • Esant ribotam finansavimui, krepšelių skaičius gali būti ribojamas. Dėl išsamesnės informacijos, rašykite el. p. nvs_krepselis@lvjc.lt.
X
Prenumerata