Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2019 / 2020 m. m.

Mieli bičiuliai,

2019 m. IV ketvirtyje ir vėl turėsite galimybę pasinaudoti valstybės skiriamu neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu LVJC ugdymo veikloms iš dalies finansuoti. 

Krepšelio parama (15 Eur/mėn.) šiame etape bus skiriama nuo spalio mėn. Paramą gaus užsiregistravę ir atitikę skyrimo sąlygas asmenys. Dėl riboto kvotų skaičiaus, galutinis gavėjų sąrašas bus sudaromas, atsižvelgiant į savivaldybės rekomendacijas:

www.neformalusugdymas.lt/aktuali-informacija-nvs-teikejams

Registruotis galite žemiau pateiktoje formoje iki 2019 m. spalio 14 d. Jeigu NVŠ krepšelis bus skirtas, kviesime pasirašyti NVŠ krepšelio paramos sutartį. Kviečiamųjų sąrašas bus sudaromas eilės tvarka, pagal registracijos datą. Paramą už spalį gausite kartu su lapkričio mėnesio sąskaita, t. y. lapkritį iš viso turėsite 30 Eur paramą.

 

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos

  • NVŠ krepšelį gali gauti bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 kl. moksleiviai nuo 6 metų amžiaus.
  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą, savivaldybės akredituotą neformaliojo švietimo veiklą. Veikla būtinai turi vykti ne mažiau nei 2 akademines valandas per savaitę (viena akademinė valanda – 45 min.).
  • Esant ribotam finansavimui, krepšelių skaičius gali būti ribojamas. Dėl išsamesnės informacijos, rašykite el. p. nvs_krepselis@lvjc.lt.

 

Registracijos forma

X
Prenumerata