Audronė Bakšienė Lapkričio 21, 2019 18:00
LVJC, 208

Supraskime vaiką: pagrindiniai vaiko poreikiai ir motyvai (2019-11-21)

Praktikumo metu atkreipsime dėmesį į pagrindinius vaiko poreikius, sąlygas būtinas sveikai asmenybei formuotis, analizuosime „sunkaus“ elgesio tikslus. Ieškosime atsakymų, kaip išvengti bausmių ir jas pakeisti veiksmingesniais sprendimais, mokysimės pagirti ir motyvuoti vaikus.

Dalia Elena Mickevičiūtė Lapkričio 25, 2019 10:00
LVJC, 208 aud.

Konfliktų prevencija: pedagogo bendradarbiavimas su tėvais (2019-11-25)

Seminaro dalyviai mokysis atpažinti  ir suvaldyti neigiamus jausmus, manipuliacijas, provokacijas konfliktinės situacijos metu, aiškinsis skirtingų asmenybių ypatumus konflikte ir derybose, įgis konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžių. 

Giedre Adomavičienė Lapkričio 28, 2019 10:00
LVJC, 208 aud.

Pamokos kokybės vertinimas ir kūrybiška mokytojo veikla (2019.11.28)

Seminaro metu dalyviai gilinsis į tokias temas, kaip didaktinės sistemos kaita: nuo mokymo link mokymosi; mokytojo kūrybiškumas ir šiuolaikinė pamoka,; kas yra kokybiška pamoka: mokyklos bendruomenės lūkesčiai; lokybiškos pamokos charakteristika.

„WABI-SABI: tobulumas netobulume 4“ projekto atidarymas

Lapkričio 28 d. vyks Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su Japonijos ambasada Lietuvoje organizuojamo projekto „WABI-SABI: tobulumas netobulume 4“ atidarymo renginys! Kviečiame dalyvauti visus projektu besidominčius mokytojus ir mokinius. Įėjimas nemokamas.

Teresa Kerulienė Lapkričio 28, 2019 18:00
LVJC, 208 aud.

Judrūs ugdomieji žaidimai ikimokyklinio amžiaus vaikams (2019-11-28, NAUJAS)

Apie lavinamosios mankštos ir žaidimų pagrindinius principus, tikslus ir uždavinius, naudojimo galimybes ir taikymo metodus.  
Išmoksite mankštelių ir žaidimų, kurie lavina vaikų fizines ypatybes, pažintinę, emocinę, socialinę raidą.

Gruodžio 6, 2019 10:00
LVJC, 208 aud.

Fizinė veikla lavinanti vaikų raidą (2019-12-06)

Apie ikimokyklinukų raidą, jos ypatumus, raidos sutrikimų požymius ankstyvąjame amžiuje. Praktinėje seminaro dalyje dalyviai išmoks fizinių pratimų ir žaidimų, kurie lavina tam tikras vaikų ypatybes: fizinę, emocinę ir socialinę raidą, regimąją ir girdimąją atmintį, dėmesį, pažintinę raidą, orientavimąsi erdvėje, kalbėjimo įgūdžius.

Šokio spektaklis „Gražuolė ir pabaisa“

Gruodžio 11 ir 12 d., LVJC Didžiojoje salėje, bus rodomas šokio spektaklis „Gražuolė ir pabaisa“. Kviečiame mokytojus kartu su mokiniais jį išvysti ir artėjančias šventes pasitikti ypatingai!

Giedre Adomavičienė Gruodžio 12, 2019 10:00
LVJC, 208

Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas (2019-12-12)

Išklausę šį seminarą, pedagogai gebės diferencijuoti ugdymo turinį, rengti individualizuotas programas bei taikyti personalizuotą mokymą, kuris orientuotas į kiekvienos besimokančiojo individualius poreikius bei tikslus, psichosocialines vaiko savybes. Personalizuotas mokymas siejamas su individualia mokinio pažanga ir jos vertinimu.

Strateginė švietimo konferencija 2017: Emocinė branda. Tikslai ir iššūkiai. Vadovų sesija. (5 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Emocijos – neatsiejama tarpusavio bendravimo dalis. Manoma, kad emocinis intelektas (EQ) yra patikimesnis profesinio ir asmeninio gyvenimo sėkmės rodiklis negu mums iki šiol įprastas intelekto koeficientas (IQ). Apie emocinę brandą bei jos tikslus ir su kokiais iššūkiais susiduriama mėgins atsakyti dėšimtis skirtingų lektorių. Konferencijos sesija skirta švietimo įstaigų Vadovams(-ėms) ir Pavaduotojams(-oms).

Kūrybiškas metodinių priemonių pritaikymas ikimokyklinukų veikloje (4 akad. val. nuotoliniai mokymai)

Tik kūrybiškai dirbantis pedagogas gali skatinti vaikų kūrybiškumą. Mokymo tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi, pažvelgiant į pedagoginį darbą kūrybiškai ir šiuolaikiškai. Išmoksite lengvai ir paprastai pasigaminti kūrybiškas ugdymo priemones, gebėsite tinkamai pasirinkti šiuolaikinius vaiko ugdymąsi atliepiančius metodus, sužinosite, kaip 1 klausimas gali paskatinti vaikų kūrybiškumą.

X
Prenumerata