Kovo 1, 2021 10:00
ZOOM platformoje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2021 m. kovo, NUOTOLINIS)

2021 m. kovą planuojamas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Kovo 3, 2021 13:30
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaikais (2021-03-03 / 1 dalis iš 2 planuojamų) (GRUPĖ PILNA)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt. I dalis iš II planuojamų.

Vilija Malinauskaitė Kovo 4, 2021 12:30
ZOOM platforma

Sudėtingų situacijų mokykloje valdymas ir konfliktų prevencijos gebėjimų lavinimas (2021-03-04)

Seminaro metu bus kalbama apie konfliktų sprendimo strategijas, mūsų reakcijas sudėtingose situacijose – jausmų, minčių, lūkesčių ir elgesio ryšį, emocijų ir minčių įtaką mąstymui ir veiksmams bei informacijos perdavimo svarbą.

Kovo 9, 2021 13:00
ZOOM platforma

Įvairiapusiai vaikų pasiekimai ir jų stebėjimas, fiksavimas (2021-03-09)

Kaip stebėti, fiksuoti ir žymėti vaiko pasiekimus, kaip suteikti vaikui pagalbą ir kada jos labiausiai reikia,
kas turi dalyvauti sveiko vaiko ugdyme?

Kovo 9, 2021 13:00
ZOOM platforma

Aktyvi ir mokytis motyvuojanti nuotolinė pamoka (2021-03-09)

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras.

Kovo 10, 2021 10:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2021 kovo 10 d. – balandžio 8 d.) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA / Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Kovo 16, 2021 12:00
ZOOM platformoje

Vaikų motyvacijos judėti didinimas bei aktyvių fizinių veiklų užtikrinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (2021-03-16)

Kaip įtraukti vaikus į aktyvias, fizinio lavinimo ir kūno ištvermingumą didinančias veiklas dirbant nuotoliniu būdu? Kuo svarbus fizinis aktyvumas ankstyvajame amžiuje? Kaip stiprinti ir skatinti vaiko norą judėti?

Kovo 16, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Manipuliacijų valdymas darbo aplinkoje arba kaip sustabdyti „lipantį ant galvos“? (2021-03-16)

jei einate vadovaujamas pareigas ir nuolat susiduriate su darbuotojų ar darbo grupių narių manipuliacijomis arba esate mokytojai, ieškantys būdų, kaip išvengti kolegų, o gal net mokinių ar jų tėvų manipuliacijų, šis seminaras kaip tik Jums,

Kovo 17, 2021 13:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021 m. kovo 17–18 d., 6 akad. val.)

Kuo anksčiau tėvai, pedagogai pradeda formuoti charakterio bruožus-vertybes, tuo vaikas greičiau išmoksta tinkamai bendrauti su bendraamžiais. Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja.

Kovo 18, 2021 12:00
ZOOM platforma

Nuotolinio mokymo(si) patirtys: įveikti iššūkiai ir atsiradusios naujos galimybės / Pedagogų forumas / (2021-03-18)

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

X
Prenumerata