Rugsėjo 26, 2019 18:00
LVJC, 208 aud

Fizinė veikla, lavinanti vaikų raidą (2019-09-26)

Apie fizinio ugdymo kaip priemonės, lavinančios vaikų raidą, taikymo galimybes ir ypatumus, raidos sutrikimų požymius ankstyvąjame amžiuje.

Programos „Darni mokykla“ įvadinė konferencija (2019-09-27)

Rugsėjo 27 d. visus kviečiame į programos „Darni mokykla“ įvadinę konferenciją

Spalio 3, 2019 10:00
LVJC

Pedagogų kaleidoskopas (2019-10-03)

Užsiėmimai pedagogų socialiniams ir emociniams gebėjimams ugdyti.

Spalio 7, 2019 10:00
LVJC, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2019.10.07)

Nuo 2019 m. spalio 7 d. planuojamas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Spalio 8, 2019 13:00
LVJC, 208 aud.

​Lankomumo problemų prevencija ir intervencija mokykloje (2019-10-08)

Seminare pasidalinsime gerąja patirtimi sprendžiant lankomumo problemas mokyklose, aptarsime pamokas praleidinėjančių ir/ar mokyklos nelankančių mokinių mokymosi motyvacijos ypatumus, analizuosime ir kursime galimas poveikio priemones mokymosi motyvacijai didinti.

Spalio 8, 2019 13:00
LVJC, 208

Matematika pradiniame ugdyme: įvairiai, linksmai ir kūrybingai (2019-10-08)

Seminare aptarsime ir praktiškai išbandysime bei kursime įvairias matematikos mokymosi strategijas ir priemones, diskutuosime, kaip sumodeliuoti mokytojui ir mokiniams patrauklią ir įtraukiančią mokymosi aplinką.

Spalio 10, 2019 18:00
LVJC, 208 aud.

Emocinio intelekto lavinimo lobiai (2019-10-10)

Apie įvairių žaidimų pritaikymą emocinio intelekto lavinimui, istorijų - pasakų - mįslių kūrimo meną, netradicinių technikų panaudojimą ugdant emocinį intelektą ikimokykliniame-priešmokykliniame amžiuje. 

Vilija Malinauskaitė Spalio 17, 2019 18:00
LVJC, 208 aud.

Ant smagumo ir pastangų sūpynių: kaip vaiką mokyti kažko siekti? (2019-10-17)

Kada ir kiek reikalinga stengtis, o gal tai visai nebūtina? Praktikume sužinosite kaip, kokiais būdais išmokyti vaiką stengtis ką nors padaryti arba pasiekti.

Giedre Adomavičienė Spalio 24, 2019 10:00
LVJC, 208 aud.
Gruodžio 12, 2019 10:00
LVJC, 208

Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas (2019-10-24; 2019-12-12)

Išklausę šį seminarą, pedagogai gebės diferencijuoti ugdymo turinį, rengti individualizuotas programas bei taikyti personalizuotą mokymą, kuris orientuotas į kiekvienos besimokančiojo individualius poreikius bei tikslus, psichosocialines vaiko savybes. Personalizuotas mokymas siejamas su individualia mokinio pažanga ir jos vertinimu.

Dalia Elena Mickevičiūtė Spalio 24, 2019 18:00
LVJC, 208 aud.

Vaiko pykčio protrūkiai, kaip juos valdyti (2019-10-24)

Kodėl vaikams sunku valdyti savo elgesį, kada vaikas jaučia pyktį, kaip pratinti vaiką pastebėti pirmus pykčio simptomus, kaip elgtis su tokiu vaiku grupėje, kaip padėti kitiems šalia esantiems vaikams?

X
Prenumerata