Sausio 23, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Emocinio intelekto lavinimo lobiai (2020-01-23)

Apie įvairių žaidimų pritaikymą emocinio intelekto lavinimui ikimokykliniame-priešmokykliniame amžiuje.

Giedre Adomavičienė Sausio 29, 2020 10:00
LVJC, 208 aud.

Pamokos kokybės vertinimas ir kūrybiška mokytojo veikla (2020.01.29)

Seminare gilinsimės į didaktinės sistemos kaitą nuo „mokymo link mokymosi“, mokytojo kūrybiškumą ir šiuolaikinėje pamokoje,; kokybiškos pamokos ypatumus, mokyklos bendruomenės lūkesčius.

Andrius Berniukevičius Sausio 29, 2020 13:00
LVJC, 208 aud.

Matematika – paprastai ir suprantamai (2020-01-29)

Matematinis mokinių pažangumas nuolat prastėja, žinios ir gebėjimai dažnai yra šabloniški, trūksta kūrybiškumo ir nestandartinio mąstymo. Kokios yra to priežastys ir kaip tai spręsti ? Į šiuos klausimus atsakymų ieškosime seminare.

Dalia Elena Mickevičiūtė Sausio 29, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Ne(pa)tinkamas vaiko elgesys: bausti, drausti ar... priglausti? (2020-01-29)

Apie netinkamo vaikų elgesio priežastis bei būdus jas pašalinti, ribas ir bausmes vaikams, būdus, kuriais be bausmių, galima keisti vaiko elgesį pasakos vaikų ir paauglių psichiatrė Dalia Mickevičiūtė.

Japonijos kultūros mokymai

Sausio 30 d., LVJC vyks 1-oji projekto „WABI-SABI: tobulumas netobulume 4“ mokymų sesija pedagogams ir mokiniams. Kviečiame japoniška technika susikurti unikalią užrašinę!

Dalia Elena Mickevičiūtė Sausio 30, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Vaiko pykčio protrūkiai, kaip juos valdyti (2020-01-30)

Kodėl vaikams sunku valdyti savo elgesį, kada vaikas jaučia pyktį, kaip pratinti vaiką pastebėti pirmus pykčio simptomus, kaip elgtis su tokiu vaiku grupėje, kaip padėti kitiems šalia esantiems vaikams?

Vasario 3, 2020 10:00
LVJC, 208 aud.

Vaikų vaidinimai darželyje: įvairių lygmenų pasiekimai visiems, patrauklių bei prieinamų formų praktika (2020-02-03)

Pagrindinė vaidybos darželyje paskirtis yra edukacinė. Vaidybinė raiška turėtų būti dažniau įtraukiama į kasdienę grupės ugdomąją veiklą, kad visi vaikai darytų vaidybinio ugdymo(si) ir ugdymo(si) per vaidybos meną pažangą. Seminare lektorė papasakos, kaip tai padaryti.

Vasario 6, 2020 18:00
LVJC, 18.00 val.

Žaidžiame saugų eismą (2020-02-06, NAUJAS)

Praktikumas apie saugaus eismo kultūros ugdymo veiklas darželyje, įvairius žaidimus, tinkančius ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Vasario 13, 2020 18:00
LVJC, 208 aud.

Ugdanti aplinka ir vaikų žaidimai siekiant ugdymo proceso kokybės (2020-02-13, NAUJAS)

Ugdymosi aplinkų poveikis vaikams, įvairių žaidimų skatinančių vaikus veikti, kurti, siekti kokybinių rezultatų, ap=valga.

Vasario 17, 2020 10:00
LVJC, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2020.02.17)

Nuo 2020 m. vasario 17 d. planuojamas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

X
Prenumerata