Gruodžio 6, 2021 12:30
ZOOM platforma

Kompiuterinių programėlių panaudojimas, kuriant ugdymo(si) turinį (2021-12-06) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA Kartais trūksta vieno žingsnelio, vienos konsultacijos, kuri leidžia drąsiau naudotis informacinėmis technologijoms, kuriant kokybišką turinį. Kviečiame kartu išmokti naudotis naujomis programėlėmis, o taip pat prisiminti kaip naudotis jau žinomomis. 

Gruodžio 7, 2021 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per technologines priemones darželyje (2021-12-07)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Gruodžio 7, 2021 10:00
ZOOM platforma

Vizualinio mąstymo strategijos taikymas literatūros pamokose (2021-12-07)

Seminaro metu klausytojai sužinos, kas yra vizualinio mąstymo strategija bei kaip ją taikyti lietuvių kalbos pamokose.
Mokytojai matys konkrečių pamokų ir jų rezultatų pavyzdžius, dirbdami grupėse ir atlikdami užduotis, praktiškai išmėgins strategiją.

Gruodžio 7, 2021 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-12-07) GRUPĖ PILNA

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Gruodžio 7, 2021 14:00
ZOOM platforma

Pasaulis vaiko akimis – tirti, atrasti, išmokti (2021-12-07)

Mokymuose mokytojai sužinos, kaip sukonstruoti tinkamą probleminį klausimą, kaip parinkti mokomąją medžiagą ir nukreipti mokinius tiriamajai veiklai, kaip ugdyti bendradarbiavimą ir kaip sukurti probleminio mokymo vertinimo įrankius.

Gruodžio 10, 2021 13:00
ZOOM platforma

Judrūs ugdomieji žaidimai ikimokyklinukams (2021-12-10) (GRUPĖ PILNA)

Seminaro metu dalyviai sužinos praktinių ir teorinių žinių apie lavinamosios mankštos ir žaidimų pagrindinius principus, tikslus ir uždavinius, naudojimo galimybes ir taikymo metodus, išmoks įdomiai, žaismingai ir kryptingai sporto veiklų arba kitos ugdomosios veiklos metu panaudoti judrius pratimus, žaidimų variacijas.

Dalia Elena Mickevičiūtė Gruodžio 13, 2021 12:30
ZOOM platforma

Vaikų pykčio protrūkiai: kaip padėti vaikui ir sau? (2021-12-13) GRUPĖ PILNA

Aptarsite vaikų pykčio priežastis, aiškinsitės, kodėl vaikams sunku suvaldyti savo elgesį, kodėl ištinka pykčio protrūkiai, kaip elgtis suaugusiam, sužinosite kaip padėti supykusiam vaikui, šalia esantiems vaikams ir kaip pasilengvinti situaciją pačiam pedagogui.

Gruodžio 14, 2021 14:00
ZOOM'e

Gabus vaikas - iššūkis mokytojui (2021-12-14)

Seminare apžvelgsime kelias gabių vaikų ugdymo strategijas, iliustruojant jas praktiniais pavyzdžiais.

Gruodžio 14, 2021 14:00
ZOOM platformoje

Mokinių vertinimas. Praktinė kelionė mokinių vertinimo validumo ir efektyvumo link (2021-12-14) GRUPĖ PILNA

Susipažinsite su mokinių vertinimo samprata, pasaulyje paplitusiomis vertinimo formomis ir praktikų naudojamais vertinimo įrankiais; dalyvausite praktinėje testo validumo pasitikrinimo veikloje; kursite formuojamajam ir alternatyviajam vertinimui būdingus įrankius.

Dalia Elena Mickevičiūtė Gruodžio 15, 2021 13:00
ZOOM platforma

Supraskime vaiką. Pagrindiniai vaiko poreikiai ir motyvai (2021-12-15) NAUJAS

Atkreipsime dėmesį į pagrindinius vaiko poreikius, sąlygas būtinas sveikai asmenybei formuotis, analizuosime „sunkaus“ elgesio tikslus. Aiškinsimės kuo vaiko poreikiai skiriasi nuo norų, kuo svarbios pasekmės, kokios jos gali būti, kaip jas taikyti, ką atsakyti į vaikišką „noriu“.

X
Prenumerata