Rugsėjo 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

​Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (2021-09-21)

Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą, metodus.

Rugsėjo 22, 2021 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-09-22) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Didysis mažųjų sporto festivalis

Rugsėjo 24–25 d., Lietuvos vaikų ir jaunimo centro amfiteatre bei Fanų stadione vyks projekto „Sveikas kaip ridikas“ antra dalis – „Didysis mažųjų sporto festivalis“! Kviečiame mažuosius dalyvauti ir išjudinti ne raumenukus, bet ir šypsenas. :)

Rugsėjo 28, 2021 09:00
ZOOM mokymų platforma

Kokybiška pamoka ir bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu: skaitmeniniai įrankiai ir sėkmingos jų taikymo praktikos

Mokymų tikslas – suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams teorinių žinių ir pasiūlyti praktinių-skaitmeninių įrankių, kurie padėtų tobulinti pamokos kokybę bei telktų mokyklos bendruomenę dirbant nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 28, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Seminaras  „Nuotolinės užsienio kalbos pamokos kryptys ir kontekstai“ (2021-09-28)

Apie kiekvieno įgūdžio – kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo – lavinimo metodiką ir jos pritaikymą nuotolinei pamokai; apie tinkamiausias technologines priemones bei įrankius ir mokymo medžiagos pasirinkimą, efektyvius būdus išjudinti mokinį anapus ekrano.

Rugsėjo 29, 2021 12:30
ZOOM platformoje

Pirštukų žaidimai bei pasakos pagal klasikinę muziką (2021-09-29)

Seminaro metu sužinosime, kaip organizuoti ir pateikti aktyvias, žaismingas ir įtraukiančias meninio ugdymo veiklas ne tik kontaktiniu, bet ir nuotoliniu būdu; kaip sužadinti vaikų smalsumą ir sudominti siūloma veikla; kartu sukursime pirštukų pasaką-žaidimą pagal klasikinę muziką.

Spalio 18, 2021 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per technologines priemones darželyje (2021-10-18)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Spalio 19, 2021 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaikais (2021-10-19 / 1 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt. I dalis iš II planuojamų.

Spalio 20, 2021 10:00
ZOOM platformoje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2021 m. spalio 20 d., NUOTOLINIS)

Nuo 2021 m. spalio 20 d. planuojamas naujas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Spalio 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2021-10-21) VIETŲ NĖRA

VIETŲ NĖRA / Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

X
Prenumerata