Rita Motiejūnienė Kovo 22, 2017 10:00
LVJC, 208

Vaiko gebėjimų vertinimo dokumentavimas ir rezultatų panaudojimas (03.22)

GRUPĖ PILNA. TEMA BUS KARTOJAMA KOVO 29 D. (http://lvjc.lt/tikrimokymai/vaiko-gebejimu-vertinimo-dokumentavimas-ir-rezultatu-panaudojimas-0329/)
Kaip atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, pastebėti ir įvertinti jų daromą pažangą, ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką?

X

Prenumerata

Prenumerata