Spalio 14, 2017 10:00
LVJC, 208
Spalio 30, 2017 10:00
LVJC, 208

Išmanūs žingsniai šiuolaikinėje mokykloje (2017.10.14; 2017.10.30)

Didėjant informacijos srautams ugdymo procese nebeužtenka iki šiol taikytų mokymo(si) metodų.  Dėl nepakankamos pedagogų patirties naudoti skaitmenines priemones ir įrenginius, dauguma mokytojų neaktyviai su jomis dirba ir nepilnai patenkina vis didėjančius mokinių poreikius. Kaip IKT priemonių „prisijaukinimas“ gali padėti siekti geresnių mokymo(si) rezultatų bei stiprinti mokytojo savivertę?

Spalio 30, 2017 10:00 - Spalio 31, 2017 10:00

Edukacinės ir kūrybos erdvės (2017 m. spalio 30–31 d.)

Spalio 30–31 d. LVJC vyks pedagogams skirtos „Edukacinės ir kūrybos erdvės“. Tai 6 praktinių seminarų ciklas, skirtas tiems, kas siekia įgyti patirties inovatyvių, aktyvių, motyvuojančių ugdymo metodų taikyme.

X

Prenumerata

Prenumerata