Sausio 26, 2021 10:00
ZOOM

STEAM veiklų integravimas į ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (2021-01-26) (GRUPĖ PILNA)

GRUPĖ PILNA Seminaro dalyviai pažins STEAM reiškinio raidą, kiekvienos STEAM raidės svarbą ir panaudojimo galimybes ugdymo procese,
praktiškai išbandys eksperimentus, technologines naujienas, inžinerinius iššūkius, dailės, dizaino bei matematines užduotis.

Sausio 26, 2021 11:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-01-26)

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

X
Prenumerata