Gegužės 28, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Vaiko socialinės emocinės raidos ir S. Kneipo filosofijos ryšys (2021-05-28)

Ar S. Kneipo filosofijos sklaida vaikų darželyje turi reikšmės vaiko socialinei – emocinei raidai? Kokią reikšmę vaiko raidos ugdyme turi tėveliai ir darželio mokytojos?

X
Prenumerata