Saugaus elgesio LVJC atmintinė: POKYČIAI

Bičiuliai,

remiantis Vyriausybės nutarimu nr. 1266 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir jo sąlygų sugriežtinimo, laikinai keičiasi Lietuvos vaikų ir jaunimo centro paslaugų organizavimas. 

Nuo gruodžio 4 d. centro patalpose vykstančių užsiėmimų vienos mokinių grupės dydis mažinamas nuo 5 iki 2, baseino takai dalinami ir atskiriami pusiau, siekiant sumažinti kontaktą ir taip padidinti saugumą tarp lankytojų.

Iki šios dienos suderinti baseino veiklų tvarkaraščiai nesikeis – su viena pilna grupe dirbs mažiausiai du treneriai. Sausumos veiklų tvarkaraščiai gali nežymiai keistis (apie galimus pasikeitimus būrelių vadovai informuos telefonu arba el. paštu).

www.koronastop.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-karantino-salygu-sugrieztinimui-salyje

 

Neformalusis ugdymas

Nuo lapkričio 1 d. iki š. m. metų pabaigos grupinės sausumos veiklos vyks nuotoliniu būdu / nuotoliniu būdu ir centro patalpose (mišriai), taikant 30 procentų mažesnį mokestį (NVŠ krepšelio parama, turimos nuolaidos sumuojamos). 

Nuo lapkričio 9 d. iki š. m. pabaigos individualios (vienam lankytojui) veiklos vyks centro patalpose, laikantis visų saugumo reikalavimų. Paslaugos mokestis nesikeis.

Nuo lapkričio 12 d. iki š. m. pabaigos grupinės baseino veiklos vyks nuotoliniu būdu / nuotoliniu būdu ir centro patalpose (mišriai), taikant 50 procentų mažesnį mokestį (NVŠ krepšelio parama, turimos nuolaidos sumuojamos). Veiklų tvarkaraščiai bus patikslinti el. paštu.

Svarbu! Dėl visų mūsų saugumo, skatiname vaikus atvykti ne anksčiau nei 15 minučių iki veiklos pradžios. Persirengimo kambariuose budės centro personalas, kuris reguliuos judėjimo srautus. Vaikų, kurie gali vieni orientuotis centro patalpose, rekomenduojame nelydėti. Jei mažamečiui vis dėlto reikalinga pagalba, palydėjus skubiai apleisti patalpas.

Primename mūsų susitarimus ir asmens duomenų tvarkymą nuotolinio ugdymo laikotarpiu:

www.lvjc.lt/naujiena/nuotolinio-ugdymo-susitarimai
www.lvjc.lt/projektas/apie-asmens-duomenu-tvarkyma-nuotolinio-ugdymo-laikotarpiu

 

Suaugusiųjų veiklos

Lapkričio 7 d. – gruodžio 31 d. fizinio aktyvumo užsiėmimai, išskyrus individualius užsiėmimus su treneriu, nevyks. Abonementai bus automatiškai sustabdyti ir pradės galioti atnaujinus veiklą.

Lapkričio 9 d. – gruodžio 31 d. individualūs (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimai su treneriu vyks centro patalpose. Tvarkaraščiai bus derinami individualiai, mokestis nesikeis.

 


Pagrindiniai pokyčiai yra šie:


Keičiasi zonų įėjimai ir išėjimai.

  1. Į LVJC patalpas įeiname pro vieną įėjimą –  iš Konstitucijos pr. pusės.
  2. Keičiasi ŽALIOSIOS, ORANŽINĖS ir MĖLYNOSIOS zonų išėjimai:
    • ŽALIOSIOS ir ORANŽINĖS zonų išėjimai –  per sukamas duris iš Konstitucijos pr. pusės.
    • MĖLYNOSIOS zonos išėjimas – į Linkmenų gatvę.
  3. Judėti tarp zonų bus galima neišeinant iš LVJC pastato.

Visa likusi tvarka lieka nepakitusi.


Pastatas padalintas į 5 zonas


Mūsų visų saugumui – atstumams tarp žmonių ir sektorių izoliacijai užtikrinti, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro patalpos suskirstytos į 5 , viena nuo kitos atskirtas zonas – mėlynąją (baseinai), oranžinę (I aukšto salės), raudonąją (I aukšto fojė), geltonąją ir žaliąją (II, III aukštai).

Įėjimas į centrą – bendras, iš Konstitucijos prospekto pusės, tačiau išėjimai – skirtingi.

Kiekvienai zonai priklausančios patalpos:

 


LVJC kortelė


Atėjus į LVJC, budintis asmuo gali paprašyti pateikti LVJC kortelę. Kol kas jos nėra būtinos.

Naujiems lankytojams kortelės nemokamai išduodamos LVJC Informaciniame centre (IC). Jei sutartis sudaroma LVJC – kortelė išduodama nedelsiant, jei internetu – atvykus į IC prieš pirmąjį užsiėmimą. Informaciniame centre naują kortelę pasiimti galima ir ją pametusiems, tik šiuo atveju prie kito mėnesio sąskaitos prisidės 3 Eur dydžio mokestis.


Judėjimas LVJC pastate 


I centrą atvykite / atvežkite vaikus ~ 15 min. iki užsiėmimo pradžios. 

Judėkite po pastatą tik savo zonos ribose: naudokitės savo zonos koridoriais,  laiptainėmis, sanitariniais mazgais / WC, išėjimais iš pastato.

Mokslo metų pradžioje iki išėjimo durų vaikus palydės vadovai, vėliau vaikai tvarkysis savarankiškai.Sveikata ir savijauta


Temperatūra

Tėveliai, neleiskite vaikų į užsiėmimus,  jei jiems yra pakilusi temperatūra. Užsiėmimuose galima dalyvauti tik tuo atveju, jei temperatūra nesiekia 37,3° C.

Į užsiėmimus atvykusiems vaikams temperatūros nebematuojame – šis Operacijų vadovo reikalavimas atšauktas.

Jei reikia, pasimatuoti temperatūrą galima LVJC Informaciniame centre, Sveikatingumo skyriaus administratorių poste ar medicinos sesutės kabinete.

Jei užsiėmimo metu paaiškėja, kad kuriam nors vaikui pakilo temperatūra, medicinos sesutė  palydį jį į izoliavimosi kambarį ir kartu su juo laukia atvykstančių  tėvelių.

Kaukės

Bendrose LVJC patalpose visiems lankytojams (nuo 6 m.) būtina dėvėti apsaugines veido kaukes. Kai kuriose veiklose, pavyzdžiui sportuojant, kaukės neprivalomos, tačiau higienos ir saugaus atstumo (1–2 m.) laikytis būtina.

Higiena

Privalu laikytis higienos reikalavimų: reguliariai plaukitės rankas, muiluojant jas 20–40 sekundžių. Jei nėra galimybės jų nusiplauti – dezinfekuokite.

Priemonės veiklai

Veiklose pagal galimybes stenkitės naudoti savo priemones – teptukus, pieštukus, sporto kilimėlius, šokdynes ar pan. O jei naudojatės LVJC bendro naudojimo inventoriumi – prieš naudojant juos būtina dezinfekuoti. Dezinfekavimo priemonių yra kiekvienoje patalpoje.

Jei kyla klausimų ar abejonių – kreipkitės į Informacinio centro darbuotoją.

Tel. 8 5 273 3333

El.p. info@lvjc.lt

Saugokime vieni kitus!

Paskelbta: Rugsėjo 15, 2020

X
Prenumerata