Lietuvos vaikų ir jaunimo centro specialistai dalinasi patirtimi su Pokrovsko pedagogais

Balandžio 23–25 dienomis Vilniuje vieši 16 popamokinio ugdymo pedagogų ir švietimo administracijos atstovų grupė iš Pokrovsko (Donecko sritis, Ukraina).

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro specialistų komanda surengė jiems mokymus apie neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimo ypatumus.

Pirmosios vizito valandos buvo skirtos susipažinimui, lūkesčių išsakymui, programos aptarimui ir mokymų tikslų nusistatymui, o pats mokymasis prasidėjo nuo savęs pažinimo, asmeninių tikslų išsikėlimo, aiškinimosi, kas yra efektyvi komunikacija, tikroji lyderystė ir kaip motyvuoti save ir savo ugdytinius.

Antroji viešnagės diena, balandžio 24 d., skirta susipažinimui su neformaliuoju ugdymu Lietuvoje. Apie tai, kokią naudą davė NU krepšelio įvedimas ir kaip šis procesas vyko papasakojo LR Seimo narys Gintaras Steponavičius neformalaus susitikimo LR Seime metu. Taip pat svečiai turėjo galimybę apžiūrėti  LR Seimo rūmus ir susipažinti su LR Seimo pirmininku V.Pranckiečiu.

Antra dienos dalis buvo skirta NU principams ir jų įgyvendinimui. LVJC ekspertės R.Dambrauskaitė Pėželienė ir Dalia Navikienė padėjo išsiaiškinti, kaip NU programose turėtų atsispindėti kompetencijų ugdymas ir NU principų taikymas, koks yra neformaliojo ugdymo eksperto konsultanto vaidmuo  ir kokie reikalavimai keliami neformaliojo ugdymo programų akreditavimui.

Kaip neformalaus ugdymo principai įgyvendinami praktikoje, kaip organizuojamas ugdymo procesas, kokie metodai taikomi, kaip aptariamas procesas, reflektuojama,  svečiai galėjo susipažinti apsilankydami skirtinguose LVJC būreliuose.  Ypač svečius domino būrelio „STEAM iššūkis“  veikla, kur daugiausia laiko skiriama praktiniam susipažinimui su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais bei matematika.

Paskutinę vizito dieną, balandžio 25 d., svečiai praktikuosis LVJC metodininkių Almos Kernytės ir Renatos Dambrauskaitės Pėželienės užsiėmimuose apie Neformaliojo ugdymo programas, kompetencijoms ugdyti skirtų metodų praktinį panaudojimą, neformaliojo ugdymo proceso vertinimą ir įsivertinimą.

Projektas „Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas“ yra finansuojamas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai fondo lėšomis.

 

 

Fotografė – Jolanta Markevičienė

Paskelbta: Balandžio 24, 2019

X
Prenumerata