Globalaus švietimo savaitė: piešinių konkursas lygybės tema

2015 m. lapkričio 14–22 d. Lietuvoje ir dar 47 pasaulio šalyse bus kalbama, kuriama, diskutuojama, apie lygybę.

Būtent lygybės (angl. Equality) temai – žmogaus teisėms, tolerancijai, įvairovei – skiriami šių metų Globalaus švietimo savaitės renginiai, akcijos, konkursai. Savaitės devizas – „Kad lygybė taptų tikrove!“ (Make Equality Real)

Kampanijos Lietuvoje organizatoriai, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, kviečia vaikus iki 10 m. amžiaus prisijungti prie Globalaus švietimo savaitės veiklų ir dalyvauti piešinių konkurse „Mes visi lygūs ir mūsų darbai vienodai reikalingi“.

Nuo seno darbai šeimoje buvo skirstomi į „vyriškus“ ir „moteriškus“. Šie skirtumai pamažu nyksta, bet vis dar gajūs stereotipai apie tai, kokius darbus šeimoje turėtų atlikti vyrai, o kokius – moterys. „Moteriški“ darbai – maisto gaminimas, tvarka namuose, vaikų auginimas ir kt. – dažnai nuvertinami, kaip nesvarbūs ir nereikšmingi.

Piešinių konkurse kviečiame dalyvauti:

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, bendrojo bei neformaliojo ugdymo/švietimo įstaigų vaikus iki 10 m. amžiaus.

Pedagogus kartu su vaikais kviečiame paanalizuoti, kokius darbus namuose atlieka skirtingi šeimos nariai, kiek prie šeimos gyvenimo gerovės gali prisidėti kiekvienas jų, ir kodėl kiekvieno indėlis yra svarbus.

Ikimokyklinukus ir moksleivius piešiniuose kviečiami pavaizduoti, kokius darbus namuose dirba visi šeimos nariai, kodėl kiekvienas darbas yra svarbus ir reikšmingas. Kūrybiniams sumanymams įgyvendinti tinkamos bet kokios meninės raiškos priemonės.

Laukiame darbelių:

 • atliktų bet kokiomis priemonėmis: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, aliejinėmis ar vaškinėmis kreidelėmis ir kt.
 • A3 formatu
 • užbaigtų ir turinčių meninę formą
 • vienas vaikas konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną darbelį

Antrojoje piešinio pusėje būtina pritvirtinti dalyvio kortelę, kurioje būtų nurodyta ši informacija:

 • švietimo įstaigos pavadinimas
 • informacija apie autorių (vardas, pavardė, klasė/grupė, amžius)
 • vadovo, mokytojo (jei toks yra) vardas, pavardė, el. paštas

Piešinius siųsti arba pristatyti:

 • iki 2015 metų lapkričio 20 d.
 • adresu: Piešinių konkursas „Mes visi lygūs ir mūsų darbai vienodai reikalingi“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, LT-08105, Vilnius;

Konkurso dalyvių darbai nebus grąžinami ir recenzijos jiems nerašomos.

Vertinant darbus bus atsižvelgiama į šiuos kriterijud:

 • darbų atitikimas konkurso temai
 • idėjos originalumas
 • meninis piešinio atlikimas
 • autoriaus sprendžiamos idėjos aktualumas
 • naudojamo siužeto naujoviškumas
 • darbo ryškumas ir išraiška
 • informatyvumo lygis

30 geriausių darbų, nepriklausomai nuo jų autorių amžiaus, bus eksponuojami Globalaus švietimo savaitės metu rengiamose parodose, o jų autoriai bus apdovanoti vardiniais diplomais.

10 geriausių darbų autorių bus apdovanoti Globalaus švietimo savaitės atminimo dovanėlėmis.

Globalaus švietimo savaitė – aktualiai, kasmet vis kitai pasaulio problemai skirta kampanija, kurią kiekvienais metais inicijuoja Šiaurės–Pietų centras prie Europos Tarybos, kartu su nacionaliniais partneriais 47 Europos Tarybos šalyse.

Kampanija skatina moksleivius ir mokytojus, taip pat neformalias jaunimo grupes atrasti ugdomąsias veiklas, skatinančias globalų pilietiškumą.

Globalaus švietimo savaitės veiklas Lietuvoje koordinuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Veiklas inicijuoja ir įgyvendina Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

Daugiau apie 2015 m. Globalaus švietimo savaitės veiklas:
www.savaite.lvjc.lt, www.lvjc.lt
Tel. (8 5) 272 5319
El. p. jolanta@lvjc.lt


X
Prenumerata