Įsteigtos premijos už naujoves globaliojo švietimo srityje

Europos globaliojo švietimo tinklas GENE (angl. Global Education Network Europe) siekia pažymėti naujovių globaliajame švietime svarbą įsteigdamas premiją už naujoves globaliojo švietimo srityje. Premija skirta palaikyti globaliojo švietimo projektus, kurie skatina teigiamus pokyčius ir praplečia žmonių požiūrį į pasaulio realijas tiek vietiniu, tiek pasaulio mastu. Ji remia globaliojo švietimo iniciatyvas, kurios gali paskatinti šiuos pokyčius per kūrybiškumą, dalyvavimą, tiesioginę veiklą, sinergijas ir naujoves bei galiausiai inspiruoti valstybinę politiką.

Premijos tikslas – pabrėžti ir remti novatoriškas globaliojo švietimo iniciatyvas Europoje, kurios arba vyksta, arba yra neseniai baigtos (2017 m.) aiškiai užtikrinus tolesnius veiksmus; sukaupti naujoviškos praktikos pavyzdžių bei tai, kas išmokta iš globaliojo švietimo iniciatyvų, perduoti visos Europos politikos formuotojams.

  • Kviečiame kreiptis organizacijas ir kitas teisiniu pagrindu veikiančias institucijas, kurių veikla pagrįsta globaliojo švietimo iniciatyvų skatinimu Europoje. Penkioms naujoviškiausioms iniciatyvoms bus skirta 10,000 eurų. Be to, 20–25 iniciatyvos bus pažymėtos jas paskelbiant.
  • Paraiškų premijai gauti teikimo procesas yra pradėtas nuo 2017 m. gegužės 1 d., o galutinis terminas – 2017 m. liepos 31 d.
  • Daugiau informacijos apie premiją ir kaip teikti paraišką dėl jos rasite adresu www.gene.eu/award

Apie organizatorius:

GENE – ministerijų, agentūrų ir kitų įstaigų, kurios valstybiniu lygiu atsako už globaliojo švietimo finansavimą ir politiką Europos šalyse, tinklas. GENE vykdo globaliojo švietimo tarpusavio vertinimų politiką, finansavimą ir praktiką Europos šalyse siekdamas padidinti ir pagerinti veiklos aprūpinimą, kokybę ir rezultatus.

Daugiau informacijos:

X
Prenumerata