Vilija Malinauskaitė Vasario 4, 2021 12:30
ZOOM platforma

Perdegimo sindromas ir stresas pedagogo darbe: kaip padėti sau (2021-02-04)

Perdegimo sindromas – kas tai? Kaip atskirti, ar mus ištiko perdegimas, ar depresija, o gal stresas?
Kas gali padėti išvengti perdegimo arba jį sumažinti?

Vasario 9, 2021 13:00
ZOOM platforma

​Prioritetai šiuolaikinėje pamokoje: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas (2021-02-09)

Seminare gilinsimės į pagrindinių XXI a. kompetencijų - kritinio ir kūrybinio mąstymo ryšius, jų ugdymo svarbą, metodus.

Vasario 10, 2021 10:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2021 vasario 10 – kovo 17 d.) (GRUPĖ PILNA)

(GRUPĖ PILNA) Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Vilija Malinauskaitė Vasario 11, 2021 12:30
ZOOM

Nerimastingi vaikai: kaip sustiprinti emocinį saugumą (2021-02-11)

Emocinis saugumas: kas tai, kaip jis susiformuoja?
Apie natūraliai raidai būdingas baimes. jas sukeliančios patirtys, nerimą, jo persidavimą.

Vasario 12, 2021 12:00
ZOOM platformoje

Vaikų motyvacijos didinimas bei aktyvių fizinių veiklų užtikrinimas, mokantis nuotoliniu būdu (2021-02-12)

Kaip įtraukti vaikus į aktyvias, fizinio lavinimo ir kūno ištvermingumą didinančias veiklas dirbant nuotoliniu būdu? Kuo svarbus fizinis aktyvumas ankstyvajame amžiuje? Kaip stiprinti ir skatinti vaiko norą judėti?

Vilija Malinauskaitė Vasario 15, 2021 13:00
ZOOM platforma

Supraskime vaiką: pagrindiniai vaiko poreikiai ir motyvai (2021-02-15)

Kuo vaiko poreikiai skiriasi nuo norų? Ką atsakyti į vaikišką „noriu“?

Vasario 15, 2021 13:00
ZOOM platforma

Bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu: misija įmanoma (2021-02-15)

Mokinių ugdymą(si) pradėjus organizuoti nuotoliniu būdu dauguma mokyklų didelį dėmesį bei pirmenybę teikė ir tebeteikia pamokų bei neformaliojo švietimo programų vykdymui.

Vasario 18, 2021 10:00
ZOOM

STEAM veiklų integravimas į ugdomąjį procesą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (2021-02-18)

Seminaro dalyviai pažins STEAM reiškinio raidą, kiekvienos STEAM raidės svarbą ir panaudojimo galimybes ugdymo procese,
praktiškai išbandys eksperimentus, technologines naujienas, inžinerinius iššūkius, dailės, dizaino bei matematines užduotis.

Vasario 19, 2021 13:00
ZOOM platforma

Aktyvi ir mokytis motyvuojanti nuotolinė pamoka (2021-02-19)

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras.

Vasario 23, 2021 11:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-02-23)

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Straipsniai

Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalinasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

Karantino dienoraštis

Neformaliojo švietimo metofų rinkinėlis ir Karantino dienoraštis

X
Prenumerata