Rugsėjo 28, 2021 09:00
ZOOM mokymų platforma

Kokybiška pamoka ir bendruomenės telkimas nuotoliniu būdu: skaitmeniniai įrankiai ir sėkmingos jų taikymo praktikos

Mokymų tikslas – suteikti švietimo įstaigų vadovams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams teorinių žinių ir pasiūlyti praktinių-skaitmeninių įrankių, kurie padėtų tobulinti pamokos kokybę bei telktų mokyklos bendruomenę dirbant nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 28, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Seminaras  „Nuotolinės užsienio kalbos pamokos kryptys ir kontekstai“ (2021-09-28)

Apie kiekvieno įgūdžio – kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo – lavinimo metodiką ir jos pritaikymą nuotolinei pamokai; apie tinkamiausias technologines priemones bei įrankius ir mokymo medžiagos pasirinkimą, efektyvius būdus išjudinti mokinį anapus ekrano.

Rugsėjo 29, 2021 12:30
ZOOM platformoje

Pirštukų žaidimai bei pasakos pagal klasikinę muziką (2021-09-29)

Seminaro metu sužinosime, kaip organizuoti ir pateikti aktyvias, žaismingas ir įtraukiančias meninio ugdymo veiklas ne tik kontaktiniu, bet ir nuotoliniu būdu; kaip sužadinti vaikų smalsumą ir sudominti siūloma veikla; kartu sukursime pirštukų pasaką-žaidimą pagal klasikinę muziką.

Spalio 14, 2021 13:00
ZOOM platforma

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinio ugdymo kryptys (2021-10-14)

Seminaro metu aptarsime „Sveiko vaiko“ modelį: Koks? Kaip? Kodėl? Išsiaiškinsime žaidimo reikšmę vaikui, koks žaidimas tinkamas, į ką atkreipti dėmesį.

Spalio 18, 2021 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per technologines priemones darželyje (2021-10-18)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Spalio 19, 2021 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-10-19)

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Spalio 19, 2021 13:00
ZOOM platforma

S. Kneipo sveikatinimo metodikos taikymas ikimokyklinėje įstaigoje, sužaidybinant ugdymo procesą (2021-10-19)

Aptarsime pagrindinių sveikatinimo elementų poveikį vaikų emocinei sveikatai, tėvų įsitraukimo į sveikatinimo veiklas modelį.

Spalio 19, 2021 14:00
ZOOM platformoje

Vertinimas ir įsivertinimas - mokomės ir augame kartu su vaikais (2021-10-19 / 1 dalis iš 2)

Seminare gilinsimės, kaip kuo įvairiau į(si)vertinti ir kurie būdai bei priemonės tinka esamai klasei, kaip panaudoti vertinimui mąstymo žemėlapius ir kt. I dalis iš II planuojamų.

Spalio 20, 2021 10:00
ZOOM platformoje

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas (PPŽK, nuo 2021 m. spalio 20 d., NUOTOLINIS)

Nuo 2021 m. spalio 20 d. planuojamas naujas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ (PPŽK), skirtas besirengiantiems dirbti ir dirbančius neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), taip pat pirminio profesinio mokymo profesijos mokytojams, neišklausiusius šio kurso.

Spalio 21, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2021 m. spalio 21 d. – lapkričio 23 d.)

Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalinasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

X
Prenumerata