Sausio 20, 2022 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2022-01-20) GRUPĖ PILNA

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Sausio 25, 2022 10:00
ZOOM platforma

STEAM ugdymas per skaitmenines technologines priemones darželyje (2022-01-25)

Dalyviai susipažins su STEAM, sužinos, kaip menines ir kūrybines veiklas integruoti kartu su technologijomis;
išmoks sukurti savo „robotukus“ bei pritaikyti juos ugdymo aplinkoje.

Sausio 27, 2022 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2022-01-27) GRUPĖ PILNA

Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Sausio 27, 2022 14:00
ZOOM platforma

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas (2022-01-27) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA
Seminaro lektorė pasidalins savo darbo patirtimi, dirbant su (labai) didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (struktūruotos aplinkos kūrimo ypatumai, svarba); pateiks rekomendacijas dėl simbolių sistemų naudojimo, aptars IKT panaudojimo galimybes, supažindins su „Attention Autism“ metodu.

Vasario 3, 2022 14:00
ZOOM platforma

Didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas (2022-02-03) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA / Seminaro lektorė pasidalins savo darbo patirtimi, dirbant su (labai) didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais (struktūruotos aplinkos kūrimo ypatumai, svarba); pateiks rekomendacijas dėl simbolių sistemų naudojimo, aptars IKT panaudojimo galimybes, supažindins su „Attention Autism“ metodu.

Vasario 7, 2022 12:30
ZOOM platforma

Kompiuterinių programėlių panaudojimas, kuriant ugdymo(si) turinį (2022-02-07)

Mokytojai yra labai kūrybingi, bet kartais trūksta vieno žingsnelio, vienos konsultacijos, kuri leidžia drąsiau naudotis informacinėmis technologijoms, kuriant kokybišką turinį. Lektorė pasidalins savo patirtimi ir kviečia kartu išmokti naudotis naujomis programėlėmis, o taip pat prisiminti kaip naudotis jau žinomomis. 

Vasario 8, 2022 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2022-02-08)

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Vasario 8, 2022 13:00
ZOOM

Namų darbai kitaip (2022-02-08)

Apžvelgsime būdus, kaip ugdyti veiklią, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę užduodant netradicinius namų darbus. Tokius, kurie teiktų malonumą mokiniui, priverstų atsitraukti nuo ekrano ir atneštų gyvybės į jūsų pamoką.

Vasario 8, 2022 13:00
ZOOM platforma

S. Kneipo sveikatinimo metodikos taikymas ikimokyklinėje įstaigoje, sužaidybinant ugdymo procesą (2022-02-08)

Aptarsime pagrindinių sveikatinimo elementų poveikį vaikų emocinei sveikatai, tėvų įsitraukimo į sveikatinimo veiklas modelį.

Vasario 15, 2022 10:00
ZOOM platforma

Skaitymo, rašymo ir kalbėjimo gebėjimų ugdymas mokykloje (2022-02-15) GRUPĖ PILNA

Seminaro dalyviai susipažins su skaitymo, rašymo, kalbėjimo gebėjimų ugdymo strategijomis, praktiškai išbandys jų taikymo metodus, pamatys konkrečius gerosios patirties pavyzdžius ir rezultatus.

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Karantino dienoraštis

Neformaliojo švietimo metofų rinkinėlis ir Karantino dienoraštis

X
Prenumerata