Spalio 28, 2021 13:00
ZOOM platforma

Ikimokyklinio įtraukiojo ugdymo modelis (2021-10-28) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA.
Seminaro metu aptarsime tokias temas, kaip ikimokyklinio įtraukiojo ugdymo sistemos, ekosistemos modelis;
Įtraukiojo ugdymo kokybė ir gerinimo principai; Bendrystė ir dalyvavimas ugdymo procese ir kt.

Spalio 19, 2021 13:00
ZOOM platforma

S. Kneipo sveikatinimo metodikos taikymas ikimokyklinėje įstaigoje, sužaidybinant ugdymo procesą (2021-10-19)

Aptarsime pagrindinių sveikatinimo elementų poveikį vaikų emocinei sveikatai, tėvų įsitraukimo į sveikatinimo veiklas modelį.

Spalio 21, 2021 13:00
ZOOM platforma

Socialinio pedagogo veiklos dokumentai mokykloje (2021-10-21) VIETŲ NĖRA

VIETŲ NĖRA / Norint tinkamai įvertinti socialinio pedagogo veiklos rezultatus, būtina ją tikslingai dokumentuoti. Mokymų metu bus pateiktos praktinės metodinės rekomendacijos, kokie LR dokumentai reglamentuoja socialinio pedagogo veiklą, kaip ji turi atsispindėti ugdymo įstaigų vidaus dokumentuose, kokius ir kaip dokumentus turėtų pildyti socialinis pedagogas.

Spalio 21, 2021 13:00
ZOOM platformoje

Mokytojo padėjėjo rengimas: veikla ir ugdymo procesas (40 akad. val.; 2021 m. spalio 21 d. – lapkričio 23 d.) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA Mokytojo padėjėjų poreikis auga dėl „įtraukiojo ugdymo“ politikos, kuria siekiama panaikinti diskriminaciją ir visiems mokiniams suteikti vienodas švietimo galimybes. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, skatinami mokytis bendrose klasėse. Tačiau be mokytojo padėjėjo tai padaryti sunku.

Spalio 27, 2021 14:00
ZOOM platforma

Darbuotoją auginančio grįžtamojo ryšio galia arba kaip padaryti, kad skristi padėtų ne tik „Red Bull“ (2021-10-27)

Jei einate vadovaujamas pareigas ir Jums svarbus Jūsų bendruomenės narių tobulėjimas ir grįžtamojo ryšio kultūros egzistavimas mokykloje, esate mokytojai, vis ieškantys būdų, kaip pastiprinti kolegą ar mokinį, kad šis atrastų vidinių galių savarankiškai tobulėti, šis seminaras kaip tik Jums.

Lapkričio 5, 2021 13:00
ZOOM platforma

Įvairiapusiai vaikų pasiekimai ir jų stebėjimas, fiksavimas (2021-11-05)

Kaip stebėti, fiksuoti ir žymėti vaiko pasiekimus, kaip suteikti vaikui pagalbą ir kada jos labiausiai reikia,
kas turi dalyvauti sveiko vaiko ugdyme?

Spalio 19, 2021 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-10-19) GRUPĖ PILNA

GRUPĖ PILNA Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

Spalio 20, 2021 14:00
ZOOM platforma

Aktyvi ir mokytis motyvuojanti nuotolinė pamoka (2021-10-20)

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras.

Lapkričio 17, 2021 12:00
ZOOM platforma

Emocinio intelekto ugdymas integruojant Kimochis programą (2021-11-17)

Vaikai mokosi su Kimochis personažais, žaidžia, klysta, mokosi bendrauti ir draugauja. 5 draugai vaikus moko pagarbos, draugiškų ženklų, ramaus balso tono, ramaus veido ir kūno, malonių žodžių vietoje skaudinančių. Vaikai išmoksta šiuos įrankius taikyt praktikoje.

STEAM: patyriminės veiklos keičiančios tradicines pamokas

Dažnam suaugusiajam kyla klausimas – ką nuveikti su vaiku, kad tas laikas būtų kupinas neišdildomų įspūdžių ir nepakartojamų mokymosi patirčių. Kokius klausimas kelti, kaip atsakyti į klausimus, kurie leistų į jus supantį pasaulį pažvelgti kitaip, paprasčiau, o gal išmintingiau, kaip daro mokslininkai ir inžinieriai.

Straipsniai

Pedagogų forume – apie naujas nuotolinio ugdymo galimybes

Kaip nuotolinį mokymąsi prisijaukinti – paįvairinti, padaryti įdomesniu, labiau įtraukiančiu, veiksmingesniu?Kaip padėti vaikams susiformuoti nuotolinio mokymosi įpročius?

Praktiniai patarimai, kaip įtraukti švietimo bendruomenę į darnaus vystymosi veiklas

Darnaus vystymosi švietimo veiklų organizatorė dalinasi savo įžvalgomis ir pateikia 7 paprastus patarimus, kaip įtraukti švietimo bendruomenes – mokyklų, darželių komandas, jaunimo grupes – į darnaus vystymosi švietimo (DVŠ) veiklas, lengvai įgyvendinamas bet kurioje ugdymo įstaigos bendruomenėje.

X
Prenumerata