DARNI MOKYKLA

darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa

Darnaus vystymosi įgūdžių programa DARNI MOKYKLA pradeda naująjį veiklos sezoną.

Kviečiame tapti šios programos dalyviais.

Akimirkos iš 2019 m. spalio mėn. vykusios konferencijos

APIE PROGRAMĄ

Tikslai:

  • Sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;
  • Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus);
  • Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų   bendruomenes.

Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, tad kviečiame mokyklas įgyvendinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas.

Kodėl verta dalyvauti?

  • Programa gyvuoja nuo 2014 m. ir kasmet suburia gausų tinklą mokyklų dalyvių, kurios, pasibaigus projektams, džiaugiasi tvariais sprendimais, sutaupytomis lėšomis ir naujomis mokyklų iniciatyvomis bei tradicijomis;
  • Dalyvavimas šioje programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisijungti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo;
  • Programos formatas padeda įtraukti moksleivius į mokyklos planuojamas veiklas, tai yra patraukli ugdymo forma, kuri padeda ne tik formuoti sąmoningą moksleivio mąstymą, bet ir keičia jo vartojimo įpročius.

Kontaktai

Erika Lučickaja, programos vadovė
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius
Tel. (8 5) 272 5331
El. p. DarniMokykla@lvjc.ltErika.Lucickaja@lvjc.lt
www.lvjc.lt

X
Prenumerata