Apie programą DARNI MOKYKLA 2017–2018 m.

Apie programą:Programos tikslas:

 • ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Dalyvauti verta, nes:

 • Nuo 2014 metų dalyvavo > nei 100 mokyklų ir ~ 20000 moksleivių. Daugumos jų atsiliepimai puikūs.
 • 2015 m. Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ ji buvo pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva.
 • Tai nauja, patraukli ugdymo forma moksleiviams, įgalinanti kurti darnią ugdymo įstaigos bendruomenę, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymą ir elgesio įgūdžius.
 • Dalyvaujanti ugdymo įstaiga išsiaiškina jos daromą poveikį aplinkai ir atranda argumentus įgyvendinti priemones, leidžiančias sutaupyti šimtus ar net tūkstančius eurų.

Veiklos:2017–2018 m.:

 • Įvadinis programos pristatymo renginys
 • Mokymai 
 • Akcijos:
 • „Žemės diena“ (kovo 20 d.)
 • „Žaliuko diena“ (gegužės 19 d.)
 • 2 konkursai moksleiviams
 • Finalinis įsivertinimo renginys (balandžio 27 d.)

Ką ir kada reikės daryti:

Veiksmas

Veiksmo aprašymas

Suformuoti ,,Žalią” komandą

Savarankiškai sudaryti komandą ( rekomenduojamas narių skaičius 10 asmenų), atsakingą už „Darnios mokyklos kampanijos veiksmus ir dalyvavimą programos renginiuose.

Susikurti Darnios ugdymo įstaigos viziją

Savarankiškai sukurti savo, kaip darnios ugdymo įstaigos viziją.

Išanalizuoti turimus duomenis ir pasirinkti rodiklius

Rekomenduojame atlikti mokyklos ekologinio pėdsako vertinimo tyrimą (http://ekopedsakas.lvjc.lt/) arba naudoti jau atlikto tyrimo rezultatus ar kitus mokyklos kaupiamus duomenis. Jų pagrindu pasirinkti labiausiai pokyčių reikalaujančias sritis.

Parengti veiksmų planą

Parengti pasirinktų įgyvendinti veiksmų planą, aprašyti veiklas, kurios bus įgyvendinamos per laikotarpį

Atsiųsti veiksmų planą programos organizatoriams

El. paštu darnimokykla@lvjc.lt

 

Įgyvendinti veiksmų planą

Atlikti veiklas (iniciatyvas), nusimatytas veiksmų plane

 • iki 2018 m. kovo 23 d.

Parengti atliktų darbų ataskaitą ir pristatymą

Parengti ataskaitą pagal organizatorių pateiktą formą, kurioje matytųsi atliktos veiklos bei jų atitikimas vertinimo kriterijams.

Ataskaitos forma ir jos pildymo pavyzdys (rasite čia)

Atsiųsti ataskaitą organizatoriams

El. p.darnimokykla@lvjc.lt

Vertinimas:Kaip jūs būsite įvertinti?

Ugdymo įstaigos, dalyvaudamos programoje „Darni mokykla“ ir įgyvendindamos veiksmų plane nusimatytas veiklas, pagal surinktą taškų skaičių gali gauti atitinkamus sertifikatus:

Žalią Sidabrinį Auksinį
kai įgyvendinti privalomi ir pasirinkti veiksmai ir iš viso surinkta ne mažiau nei 150 taškų kai įgyvendinti privalomi ir pasirinkti veiksmai ir iš viso surinkta ne mažiau nei 250 taškų kai įgyvendinti privalomi ir pasirinkti veiksmai ir iš viso surinkta ne mažiau nei 400 taškų

Žaliasis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga įsipareigojo ir žengė pirmuosius svarbius žingsnius darnios bendruomenės kūrimo link. Tuo tarpu Auksinis sertifikatas parodo, kad ugdymo įstaiga padarė didelę pažangą įgyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderė nacionaliniu mastu.

Taškai bus skiriami už veiksmus, atitinkančius Programos organizatorių nustatytus kriterijus.

Rekomenduojami veiksmai ir jų vertinamas:

 

 

Maistas
Maistas

• Dienos pradžia nuo bendrų ir sveikų pusryčių ugdymo įstaigoje (iki 20 taškų)
• Vietinių maisto produktų naudojimas valgykloje (iki 10 taškų)
• Ugdymo įstaigos sodas/darželis (iki 10 taškų)
• Sveikos mitybos skatinimo iniciatyvos (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Vartojimas
Vartojimas

• Perdirbto popieriaus naudojimas sudaro ne mažiau nei 25% (iki 5 taškų)
• Antrinių žaliavų ir panaudoto popieriaus naudojimas pamokų metu (5 taškai)
• Įgyvendintos vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Rūšiavimas
Rūšiavimas

• Ugdymo įstaigos atliekų auditas: kas, kiek ir ko išmeta ( iki 10 taškų)
• Rūšiavimo plano patvirtinimas (10 taškų + 5 taškai už įtrauktą maisto atliekų rūšiavimą)
• Rūšiuojama ne mažiau nei 15% ugdymo įstaigos atliekų (nuo 5 taškų)
• Įgyvendintos rūšiavimą skatinančios iniciatyvos (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Vanduo
Vanduo

• Ugdymo įstaigos vandens vartojimas sumažintas ne mažiau nei 5% (nuo 5 taškų)
• Vandens vartojimo mažinimą skatinančios iniciatyvos (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Elektra
Elektra

• Kaitrinių lempučių pakeitimas į taupiąsias (iki 10 taškų)
• Energijos gavimas iš atsinaujinančių resursų (saulės, vėjo..) (nuo 15 taškų)
• Elektros suvartojimo auditas (10 taškų)
• Vartojamos elektros energijos suvartojimo sumažinimas (5% - 5 taškai, 10% - 10 taškų ir t.t.)
• Įgyvendintos iniciatyvos, skatinančios elektros vartojimo mažinimą (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Šildymas
Šildymas

• Įgyvendinti veiksmai taupantys šilumą (langų apšiltinimas, renovacija ir pan.) (iki 25 taškų)

Darnus mobilumas
Darnus mobilumas

• Saugių maršrutų į ugdymo įstaigą numatymas, kad moksleiviai galėtų atvažiuoti dviračiais, kitomis „žaliomis“ transporto priemonėmis ar ateiti pėstute (10 taškų)
• Dviračių parkavimo aikštelių įrengimas prie įstaigos (15 taškų)
• Įgyvendintos iniciatyvos skatinančios darnų mobilumą (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Sveika ugdymo įstaigos aplinka
Sveika ugdymo įstaigos aplinka

• Aplinkai ir sveikatai palankių valymo produktų naudojama ne mažiau nei 60% (iki 10 taškų)
• Ugdymo įstaigos vidaus oro kokybės tyrimas (15 taškų)
• Ugdymo įstaigos sveikos ir tvarkingos klasės aplinkos palaikymo planas (iki 10 taškų)
• Ugdymo įstaigos aplinkos oro kokybės gerinimo/oro taršos mažinimo programa (iki 10 taškų)
• Ugdymo įstaigos bendruomenės sveikatos gerinimo planas (iki 10 taškų)
• Programos, akcijos skatinančios ugdymo įstaigos bendruomenės fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną (nuo 5 taškų)
• Darbuotojų sveikatos gerinimo programa (pozityvi aplinka, fizinis aktyvumas ir pan.) (iki 15 taškų).

Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas
Įstaigos darbuotojų ir ugdytinių darnaus vystymosi švietimas

• Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, susijusiuose su darnaus vystymosi tema, skaičius (1 taškas už kiekvieną darbuotoją)
• Informaciniai renginiai apie darnų vystymąsi ugdymo įstaigos bendruomenei (nuo 5 taškų)
• Pamokos, kurių metu pristatomas darnus vystymasis (nuo 5 taškų)
• Darnaus vystymosi tema įtraukiama į įvairių pamokų medžiagą ( viena pamoka -10 taškų)

Biologinė įvairovė
Biologinė įvairovė

• Biologinės įvairovės tyrimas (kokie augalai, vabzdžiai, smulkūs gyvūnai gyvena ugdymo įstaigos teritorijoje)(10 taškų)
• Ugdymo įstaigos biologinės įvairovės išsaugojimo projektas (iki 10 taškų)

Darni ugdymo įstaigos bendruomenė
Darni ugdymo įstaigos bendruomenė

• Mokykloje sukurtas fondas darnaus vystymosi veikloms (10 taškų)
• Visiems prieinama informacija. Visos ugdymo įstaigos, vietos bendruomenės įsijungimas į veiklas ( iki 20 taškų)
• „Žalioji mugė“, kurios metu ugdymo įstaigos ir vietos bendruomenė skatinama gyventi darniai ir priimti atitinkamus gyvenimo sprendimus (iki 15 taškų)
• „Žaliasis iššūkis“, įsitraukia bendruomenės nariai (pvz.: mokinys, kuris nueina daugiausiai žingsnių iki mokyklos; kuri klasė, sutaupė daugiausiai elektros energijos; ir pan.) (iki 20 taškų)
• Savanorystės skatinimo iniciatyvos (iki 10 taškų)
• Kitų ugdymo įstaigų įtraukimas į vykdomas veiklas (iki 10 taškų)
• Darnaus gyvenimo būdo ekonominio įvertinimo iniciatyvos (5 taškai už kiekvieną iniciatyvą)

Programos iniciatoriai:

Programos partneriai:

Programą palaiko:

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu partneriais vykdo Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programą DARNI MOKYKLA 2016.

Ši programa 2015 m. Švedijos apdovanojimuose „Swedish Business Awards“ pripažinta geriausia metų socialinės atsakomybės iniciatyva. Aukščiausią apdovanojimą nominacijoje „Corporate social responsibility initiative of the year“ programos atstovams įteikė Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Švedijos karalius Karlas Gustavas XVI.

Programos tikslai:

 • ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų, reikalingų kurti darnias ugdymo įstaigų bendruomenes, kurios gebėtų veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Programa naudinga, nes, kaip 2014–2015 metų patirtis parodė:

 • programos dalyviai sutaupė tūkstančius eurų,
 • programa gali tapti veiksmingu įrankiu, padedančiu ugdyti vaikų ir jaunimo darnaus mąstymo bei elgesio įgūdžius.
 • Darnaus vystymosi švietimas gali padėti:
  • stiprinti asmenų, grupių, bendruomenių gebėjimą svarstyti klausimus ir priimti sprendimus darnaus vystymosi labui;
  • pakeisti žmonių požiūrį ir taip suteikti jiems galimybę kurti saugesnį, sveikesnį ir turtingesnį pasaulį, gerinti gyvenimo kokybę;
  • ugdyti kritiškai mąstantį, labiau nusimanantį ir pajėgesnį žmogų, galintį svarstyti naujas vizijas, koncepcijas bei kurti.

Programos trukmė:

 • Vieneri metai. Pradžia – spalio mėnuo. 2015 m. programa startavo nuo 2015 m. spalio ir vyks iki 2016 m. spalio.

Programos etapai:

 • Pristatomasis programos renginys
 • Mokymai programos dalyviams
 • Ekologinio pėdsako tyrimas (skaičiavimo metodiką rasite ČIA)
 • Ekspertų vertinimas
 • Darnios mokyklos kūrimo kampanija
 • Baigiamasis programos apdovanojimų renginys
X

Prenumerata

Prenumeruodami LVJC naujienlaiškį sutinkate su organizacijos Privatumo politika.

Prenumerata