Metodų mugė ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ 2019

Nacionalinis švietimo aktualijų renginys 

Metodų mugė ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ 2019

gegužės 10–11 d.

PEDAGOGŲ DIENA, gegužės 10 d. (penktadienis), 9.45 val. – atidarymas

 • Erdvės:
  • žaidimų: didaktinių, edukacinių, muzikinių, judriųjų, lauko, su daiktais
  • metodinių priemonių
  • neformaliojo ugdymo metodų
 • Temos:
  • Aktyvieji, inovatyvūs mokymo(si) metodai
  • Socialinis emocinis ugdymas
  • Dalykų integracija ugdymo procese
 • 60 užsiėmimų seminarų, kūrybinių dirbtuvių, paskaitų, skirtų:
  • ikimokyklinio, bendrojo, neformaliojo, specialiojo ugdymo pedagogams
  • psichologams, socialiniams darbuotojams ir logopedams
  • REGISTRACIJA
    
 • Paroda – stendinių pranešimų bei pačių mokytojų sukurtų metodinių priemonių. (Lankymas nemokamas). Geriausių darbų apdovanojimų renginys – 11.45 val.

Atgal

PEDAGOGŲ DIENOS PROGRAMA

(REGISTRACIJA - ŽEMIAU)

Veiklų aprašymai

10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
Tapyba ant vandens,
Iveta Utakytė,
10.00–11.10
205 kab.
NĖRA VIETŲ
Personažo kūrimas žaidžiant,
Algimantas Žadeikis,
10.30–11.45
206 kab.
Konstrukcinio žaidimo integracija į projektinę veiklą,
Lina Zdanavičienė, 11.00–11.45
319 kab.
NĖRA VIETŲ
Įvairios dailės technikos,
Iveta Utakytė,
12.00–13.10
205 kab.
NĖRA VIETŲ
 
Personažo kūrimas žaidžiant,
Algimantas Žadeikis,
12.30–14.00
206 kab.
NĖRA VIETŲ
 
 
Padėk man padaryti pačiam,
Daiva Žiurauskienė,
14.00–14.45
216 kab.
 
Žaidybiniai metodai, skatinantys skaitymo ir rašymo gebėjimus
Irena
Kazymirkienė,
10.00–11.30
208 kab.
NĖRA VIETŲ
Vaikų kūrybiškumo ugdymas(is) naudojant šviesos stalą,
Jurgita Juškaitė, 10.30– 11.15
Baltoji salė.
NĖRA VIETŲ
Socialinis emocinis ugdymas pasitelkiant pasakas ir žaidimus;
Jurgita Riaubytė ir Virginija Sauliūtė–Darvydė, 11.00–12.00
Žalioji salė
NĖRA VIETŲ
Kaip pažadinti kūrybiškumą?,
Ieva Giniotytė,
12.00–13.30
306 kab.
NĖRA VIETŲ
 
 
 
Steam iššūkis ikimokyklinėje įstaigoje,
Dovilė Žukauskaitė,
14.00–15.30
205 kab.
Kai pamoka neprailgsta,
Margo
Karachanianc Sirutienė,
10.00–11.30
306 kab.
NĖRA VIETŲ

 

Gebėjimas žaisti,
Indrė Jovaišaitė Blaževičienė, 10.30–12.00
Geltonoji salė
 
 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas pasitelkiant „Gudragalvio“ priemones,
Tomas Buckus
12.00–12.45
316 kab.
 
Mini knygelės per įvairių dalykų pamokas,
Alma Balnienė,
12.30–14.00
211 kab.
 
 
 
„Žaidimas = kūrybiškumas + mąstymas + bendradarbiaviams + malonumas + ...“,
Asta Sakalienė
14.00–15.30
316 kab.
Didaktiniai žaidimai ugdantys vaikų kalbą, Raimonda Kirvėlienė
10.00–11.30
211 kab.
Šiandienos vaiko veiklų įvairovė,
Vaida Adomavičienė,
10.30–12.00
218 kab.
 
 Kūrybingas kalbos ugdymas(is) ir žaismingas ugdomojo proceso kūrimas kartu su vaikais,
Dijana Borisovienė,
12.00–13.30
NĖRA VIETŲ
215 kab.
Žaismingas ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymas,
Dalia Klinavičienė,
12.30–14.00
Raudonoji salė
NĖRA VIETŲ
 
 
 
Praktiniai refleksijos vedimo būdai,
Justina Vyšniauskaitė,
14 00–15.30
306 kab.
NĖRA VIETŲ

 

 
 
 
Įtraukusis kalbėjimo įgūdžių ugdymas per vaidmenų žaidimą,
Daiva Cibulskienė ir Marius Daugėla,
12. 00–13.30
216 kab.
NĖRA VIETŲ
Įtraukios veiklos grupės erdvėse,
Diana Vaidotienė ir Aušra Smilgienė,
12.30–14.00
218 kab.
 
 
 
 
 
 
Pranešimai: „Žaisdami mokomės“, „Žaidžiu ir mokausi“, „Mokausi gamtoje ir iš gamtos“, „Kiekvienas gali ir privalo tobulėti“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Ingrida Kanapeckienė ir Edita Brazauskienė, Jurgita Ablėnė, Rima Kainauskienė, Diana Aleksaitė, Giedrė Bagdonienė ir Lina Butkienė,
12.00–13.00,
Geltonoji salė
 
Pranešimai:
„Kalbos kraitelė“, „Komandinio darbo sąveika (kūno kultūros pedagogo ir logopedo) ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“,
„Spalvos vaiko gyvenime“,                 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
Daiva Jučienė, Diana Liubinienė, Ilona Ramoškevičienė ir Nadežda Zalevskaja,                Pranešimai                Žalioji salė
12.30–13.15
Žalioji salė
 
 
 
 
 
10.15
10.45
11.15
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
Aktyvus muzikos klausymas ir improvizacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams,
Daiva Štarevičiūtė,
10.15–11.45
321 kab.
NĖRA VIETŲ
Lyderystės mokymasis „Laiminga vaikystė“,
Loreta Simanavičienė ir Edita Miežinienė,
10.45–12.15
Raudonoji salė.
 
Netradicinių priemonių panaudojimas muzikiniuose žaidimuose,
Jurgita Urnižienė,
12.15–13.45
320 kab.
 
Bendrųjų kompetencijų ugdymas per saviraišką,
Birutė Pernaravičiūtė, 13.15–14.45
319 kab.
NĖRA VIETŲ
Vaiko patirtinis mokymasis,
Vilma Sobolienė ir Ramunė Stanišauskienė, 13.45–15.15
215 kab.
 
Kūrybinės dirbtuvės „Spalvų alėja“,
Jurgita Grisiūnienė ir Lina Kochanskienė,
14.15–15.45
218 kab.
NĖRA VIETŲ
Edukacinės priemonės –pagalba vaikams ir tėvams,
Audronė Ališauskienė, Evelina Gladkauskienė, Rasa Barvainienė, Monika Grendienė,
10.15–11.45
215 kab.
NĖRA VIETŲ
 
 
 
 
 
 
 
Matematika pradiniame ugdyme: įvairiai, linksmai ir kūrybingai ,
Alma Balnienė,
14.15–15.45
211 kab.
Žaisdami laviname pasitikėjimą savimi – kaip žaidimų pagalba lavinti pasitikėjimą savimi,
Algirdas Viltrakis,
10.15–11.45
Mėlynoji salė
NĖRA VIETŲ
 
 
Žaidimai stiprinantys klasę – kaip žaidimų pagalba galime sustiprinti klasę ir pagerinti atmosferą joje, Algirdas Viltrakis,
12.15–13.45
Mėlynoji salė
 
 
 
Kūrybiškumo ugdymas patiriant mokymo(si) sėkmę,
Renata Zakarienė, 14.15–15.45
321 kab.
 
Žaisti = ugdyti arba ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas įvairių žaidimų pagalba,
Gilija Gajauskienė ir Jolanta Meškauskienė,
10.15–11.45
216 kab.
NĖRA VIETŲ
 
 
Konstrukcinio žaidimo integracija į projektinę veiklą,
Lina Zdanavičienė,
12.15–13.00
319 kab.
 
 
 
 
Viena knyga – daug galimybių įgyvendinti BUP mokytojui, Dominykas Kniauza, 14.15–15.45
208 kab.
Kūrybiniai žaidimai pažinti raides bei skaičius,
Agnė Trusevičienė,
10.15–11.45
316 kab.
NĖRA VIETŲ
 
 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinis ugdymas: naujų galimybių paieška,
dr. Vaiva Jucevičiūtė–Bartkevičienė,
12.15–13.45
321 kab.
 
 
 
 
Užduočių kūrimas, mokymasis žaidžiant – sėkmingas informacijos įsisavinimas bei asmenybės kompetencijų ugdymas (saugaus eismo, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas)
Daiva Piličiauskienė, Agnė Račkienė, Evelina Grigonienė, Sandra Televičienė,
14.15–15.45
Mėlynoji salė
 
 
 
Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais, Rūta Kairytė ir Tomas Čerba, 12.15–13.45
208 kab.
 
 
 
 
Pamoka, kurioje kiekvienas aktyvus,
Rima Norkienė,
14.15–15.00
Žalioji salė
 
 
 
 
 
 
 
Veiksmingas mokymosi planavimas pradiniame ugdyme,
Irina Mickevič ir Eleonora Mialdun,
14.15–15.45
Raudonoji salė

Kaina

Pedagogams, gegužės 10 d.:

 • 7 Eur  / 1 asm. visa diena, nepriklausomai nuo užsiėmimų skaičiaus.
 • 5 Eur  / 1 asm. (jei iš tos pačios organizacijos dalyvauja daugiau negu 1 asmuo)  visa diena, nepriklausomai nuo užsiėmimų skaičiaus.
 • Visi dalyviai gaus akredituotas pažymas už 6 akad. val trukmės mokymus. 

Atgal

ŠEIMOS DIENA, gegužės 11 d. (šeštadienis)

 • Gausybė kūrybinių, edukacinių sportinių žaidimų, dirbtuvių bei paskaitų vaikams ir jų tėveliams.
 • Dalyvavimas – NEMOKAMAS.

Užsiėmimai (grafikas nuolat tikslinamas, registraciją skelbsime netrukus)

LAIKAS

PAVADINIMAS

VAIKŲ AMŽIUS

VEDA

PATALPA

Nuo 11.00 val.      

11.00–12.00

STEAM

6–10 m.

Dovilė Žukauskaitė

316

11.00–11.45

Mažųjų kūrybos erdvės

2–6 m.

Agnė Trusevičienė, Ieva Manarkienė

319

11.00–12.00

Padėk man padaryti pačiam

neribojamas

Daiva Žiurauskienė

216

11.00-11.45

Dziudo sambo

4–12 m.

Renata Gaigalaitė

301

Nuo 12.00 val.

12.00–12.30

Šokių pamoka / flashmobas

neribojamas

Viktorija Urmonaitė

I aukšto fojė

12.00-13.00

Berniukas Žirniukas“, užsiėmimas - šešėlių teatro kūrybinės dirbtuvės

 

Žydrė Vėtienė

216

Nuo 13.00 val.

13.00–14.00

Fechtavimas 

neribojamas

Rimantas Kalnutis

301

Atgal

Daugiau informacijos ir registracija – https://lvjc.lt/tikrimokymai/metodu-muge-zaidimu-vaivorykste-2019/

Renata Dambrauskaitė Pėželienė, LVJC neformaliojo švietimo ir mokymų metodininkė
el. p.renata.pezeliene@lvjc.lt, tel. (8 5) 205 4695
Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius, www.lvjc.lt
Socialiniame tinkle Facebook „Tikri mokymai

TIKRI MOKYMAI - tai kvalifikacijos tobulinimo renginiai – seminarai, paskaitos, praktikumai, forumai, konferencijos – mokytojams, ugdymo specialistams, tėvams.

Įstaiga akredituota 2014 gegužės 21 d. Nr. EV3-13

X
Prenumerata