Idėjų konkursas Laisvės gynėjų dienai paminėti

ŠMM kviečia dalyvauti bendrojo, neformaliojo, profesinio ugdymo įstaigas

Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja idėjų konkursą Laisvės gynėjų dienai paminėti „Eik taip, kaip eina laisvė!“.

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo įstaigos kviečiamos teikti idėjas, kaip paminėti jubiliejinę, 25 kartą švenčiamą Sausio 13 – Laisvės gynėjų dieną.

Laukiama inovatyvių, lengvai realizuojamų idėjų, kurių įgyvendinimui nereikėtų didelių finansinių išteklių, o į renginius galėtų įsitraukti ne tik mokykla, bet ir visa bendruomenė. Viena mokykla gali pasiūlyti vieną idėją.

Pasiūlymus vertins Švietimo ir mokslo ministerijos, mokinių ir jaunimo organizacijų atstovų grupė. Visoms idėjas pateikusioms mokykloms bus įteikti švietimo ir mokslo ministro padėkos raštai ir dovanos.

Geriausia idėja ar idėjos bus siūlomos įgyvendinti nacionaliniu mastu Sausio 13-ąją. Kelios mokyklos, sukūrusios geriausias idėjas, turės galimybę atvykti į Vilnių ir dalyvauti visuose tos dienos oficialiuose renginiuose.

Į konkursą jau įsitraukė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio lietuvių švietimo įstaigos: Stokholmo lituanistinė „Saulės“ mokykla (Švedija) ir Rogalando lietuvių bendrijos vaikų laisvalaikio centras „Draugystė“ (Norvegija).

Konkursą organizuoja:

  • Švietimo ir mokslo ministerija
  • Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų klubas
  • Lietuvos vaikų ir jaunimo centras ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Konkurso NUOSTATAI ir REGISTRACIJOS ANKETA

Idėjas mokyklos kviečiamos siųsti į Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą iki lapkričio 12 d. el. paštu vilma.s@lvjc.lt.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis el. paštu vilma.s@lvjc.lt arba tel. (8 5) 272 5015.

X
Prenumerata