Žurnalistinis tyrimas KAS MUS MOKO TYČIOTIS?

Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ

Žurnalistinio tyrimo „Kas mus moko tyčiotis“ laimėtojai

I vieta

  • Rūta Giniūnaitė iš Alytaus jaunimo centro, mokytoja Rūta Jasionienė. DARBAS

Prizą – kelionę į Europarlamentą ؎ įsteigė Europarlametaras Zigmantas Balčytis.

II vieta

  • Žeimantė Straševičiūtė iš Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos, mokytoja Rita Bimbirienė. DARBAS

III vieta

  • Simona Aukštulevičiūtė iš Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos, mokytoja Martyna Jakštienė. DARBAS

II ir III vietos laimėtojų darbai publikuojami Žmogaus teisių portale „Mano teisės“.

Laureato diplomais įvertinti šie darbai:

  • Martos Rulytės iš Panevėžio „Minties“ gimnazijos, mokytoja Daina Rasalskienė. DARBAS
  • Monikos Urbonaitės ir Odetos Bėkėšaitės iš Kėdainių r. Šėtos gimnazijos, mokytoja Austėja Kaubrytė. DARBAS
  • Gretos Lastauskaitės iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, mokytoja Jurgita Kadagienė. DARBAS


Apie žurnalistinį tyrimą:

Rekordiniai patyčių, smurto, savižudybių mastai, lyginant su kitomis šalimis, rodo, kad visuomenė, kurioje gyvename, nepasižymi idealia psichikos sveikata. Televizijoje ir internete apstu atvirų nesiskaitymo, menkinimo, pašaipų, patyčių kitų atžvilgiu atvejų. Tai ypač veikią jaunąją kartą, kurios pasaulėjauta, pasaulėžiūra ir vertybės dar tik formuojasi.

Vyresniųjų klasių moksleiviai (14–19 m.) dalyvavo konkurse – nagrinėjo žiniasklaidoje paplitusius patyčių atvejus bei atliko žurnalistinį tyrimą „Kas mus moko tyčiotis?“, o savo tyrimų rezultatus atskleidė analitiniuose straipsniuose arba vaizdo reportažuose.

Konkurso tikslas – paskatinti vyresnių klasių moksleivius analizuoti televizijos, radijo laidas, viešoje erdvėje publikuojamus straipsnius ir atrasti patyčių technologijas, naudojamas populiarumui siekti, bei nagrinėti, kaip tai veikia jų bendraamžius.

Žurnalistinio tyrimo temų pavyzdžiai: „Ar suaugusieji viešoje erdvėje elgiasi etiškai?“, „Kas yra humoras, o kas patyčios?“, „Televiziniai personažai, mokantys mus tyčiotis“, „Televizinių konkursų žiuri elgesys ir patyčios“; „Iš kokių socialinių grupių viešojoje erdvėje tyčiojamasi dažniausiai?“; „Nekorektiškiausi laidų vedėjai/ žurnalistai“ ir kt.

Daugiau apie darbų pateikimo tvarką, vertinimą – konkurso nuostatuose. DALYVIO ANKETA.

Geriausi darbai bus publikuojami Žmogaus teisių portale „Mano teisės“ bei LVJC tinklapyje.

O jų autoriai bus apdovanoti diplomais, pasirašytais Žurnalistų etikos inspektorės Gražinos Ramanauskaitės-Tiumenevienės ir LVJC Direktoriaus bei rėmėjų prizais. Geriausių darbų autorių mokytojai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais.

Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti Veiksmo savaitės „Be patyčių“ Veiksmo dienos, vyksiančios 2016 m. kovo 17 d. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, metu.

Šis konkursas – kovo 14–20 d. vykdomos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ dalis, kurią inicijuoja „Vaikų linija“ kartu su švietimo ir ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir valstybinėmis organizacijomis.

Konkursą organizuoja Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Žmogaus teisių portalas „Mano teisės“.

X
Prenumerata